Artikel från VTI
8 oktober 2012

Forskningsprojekt testar tyngre och längre tåg

För första gången rullar ett extra långt tåg mellan Gävle och Malmö i det nya forskningsprojektet Elvis. Om järnvägen ska kunna bli mer konkurrenskraftig måste tågen bli längre och tyngre.

Ett 730 meter långt tåg, mot normala 630 meter, rullade från Gävle till Malmö lördagen 6 oktober. Tåget är det första demonstrationståget inom ramen för Elvis-projektet. Projektet ska studera hur järnvägssystemet kan effektiviseras genom att utnyttja längre och tyngre godståg.

– Med längre och tyngre tåg finns möjlighet att göra transporter mer energieffektiva, säger Inge Vierth projektledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. 

Att transportera mer gods i varje transportupplägg innebär troligtvis lägre kostnader genom ett bättre utnyttjande av antal vagnar per tåg, personal och infrastruktur. Indirekta positiva effekter uppstår till följd av att färre tåg trafikerar järnvägsnätet. Den kapacitet som då frigörs kan användas antingen till att föra över gods från väg till mer energieffektiva järnvägstransporter, alternativt kan kapaciteten utnyttjas till att skapa mindre störningskänsliga tidtabeller.

– Effektivare transporter gör järnvägen mer konkurrenskraftig, vilket leder till möjlighet att öka skogsindustrins redan höga andel järnvägstransporter ännu mer, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Inom Elvis-projektet ska flera olika demonstrationsprojekt med längre tåg och tyngre tåg genomföras. Dessa kommer att visa teknikens möjligheter och begränsningar, vilka organisatoriska anpassningar som krävs, begränsningar i infrastruktur etc. Dessutom kommer demonstrationsprojekten att utvärderas från ett nätverksperspektiv där det analyseras hur kapacitetsutnyttjande, övrig trafik, störningskänslighet och operatörens behov påverkas av tågläge.

Skogsindustrins transporter
Skogsindustrins andel gods som transporteras på järnväg var 53 procent (2010) i ton vid utrikes transporter, borträknat Malmbanan. För inrikestransporter var motsvarande siffra 51 procent. Totalt sett, dvs. inklusive Malmbanan, står skogsindustrin för ca 22 procent (2010) av det samlande godstransportarbetet på järnväg i Sverige.

Fakta om Elvis-projektet
De organisationer som deltar i projektet är: VTI (projektledare), Linköpings universitet, Trafikverket, Skogsindustrierna samt medlemsföretagen SCA Transforest, Stora Enso Logistics, Stora Enso Skog, SCA Skog och Scandfibre Logistics med ägarbolagen Holmen, Korsnäs, Smurfit Kappa, Mondi Dynäs och Billerud. Elvis-projektet är delvis finansierat av Energimyndigheten. Projektets namn avser att vara ”el vis” eller energiklok vid tågtransporter, dvs. energieffektivisering genom längre och tyngre tåg.

På tåget den 6 oktober transporterade pappersprodukter från skogsindustriföretagen Holmen Iggesund och Korsnäs. Järnvägsoperatörer var Hector Rail och Green Cargo.

KONTAKT
Inge Vierth, forskare, VTI och projektledare för Elvis, 070 943 04 94
Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna karolina.boholm@skogsindustrierna.org, 070-202 98 69
Johanna Törnquist Krasemann, universitetslektor och delprojektledare WP3, Linköpings universitet johto@itn.liu.se, 0702-66 76 83
Anders Ekmark, Trafikverket anders.ekmark@trafikverket.se, 070-552 65 67
Fredric Ripe, pressekreterare VTI 070-921 82 86
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna 070-254 48 49

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera