Artikel från Stockholms universitet
5 oktober 2012

Stora anslag till forskning inom naturvetenskap

Stockholms universitet får bidrag om 33 miljoner kronor för forskning inom material och miljökemi och 30 miljoner kronor för forskning inom Zoologi. Genom ett samarbetsprojekt med Umeå universitet mottas också medel för forskning om sjukdomen ALS. Det är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som beslutat om årets anslag för forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential.

Xiaodong Zou, professor vid Institutionen för material och miljökemi, får 33,3 miljoner kronor till projektet ”3D Electron Microscopy for Nanostructure Research”.

– Jag och mina kollegor är väldigt glada att stiftelsen stödjer vår forskning. Det gör det möjligt att utveckla nya metoder för att studera olika ämnens uppbyggnad, ända ner på atomär nivå. Sverige har nyligen beslutat att satsa miljardbelopp för studier av den interna strukturen av objekt i alla storlekar – från hela bilmotorer ner till sandkorn och ännu mindre – med hjälp av neutron och röntgenstrålning. Vårt bidrag blir att göra det möjligt att undersöka atomstrukturen från de allra minsta kristallerna med elektronmikroskopi. Ambitionen är att vår nya metod kommer att spridas över hela världen och användas för att studera nya material och molekyler, säger Xiaodong Zou.

Studier av hur levande organismer anpassar sig till sin omgivning
Sören Nylin, professor vid Zoologiska institutionen, får 30,2 miljoner kronor till projektet ”Insect life cycle genomics and adaptation in the wild”. 

– Det här anslaget är utomordentligt viktigt inte bara för mig utan för en hel rad samverkande forskare i projektet. Det möjliggör en helt ny typ av samarbete där vi kan kombinera den ekologiska kunskap som finns kring rapsfjärilen med de avancerade molekylära verktyg som finns för bananflugan. Förhoppningen är att en växelverkan mellan dessa studiesystem ska hjälpa oss förstå hur organismernas gener fungerar tillsammans för att göra insekterna anpassade till sin föränderliga omvärld. Eftersom många av de inblandade generna och signalsystemen är gemensamma för alla flercelliga organismer tror vi att resultaten från projektet i förlängningen kan bli brett tillämpliga, även på oss människor, säger Sören Nylin.

Forskning om sjukdomen ALS
Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet och Umeå universitet – ALS as a Model System for Studying Degenerative Brain Diseases – får anslag om 35,8 miljoner. Mikael Oliveberg, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik ansvarar för den del av projektet som ligger inom Stockholms universitet.

– ALS är en sjukdom som liksom Alzheimers, Parkinsons och flera andra allvarliga hjärnsjukdomar beror på att proteiner veckar ihop sig på ett felaktigt sätt. Under ALS är det ett protein som normalt skyddar oss mot skaliga syreradikaler, SOD1, som veckar sig fel och ansamlas som klumpar i nervvävnaden. Vi har nyligen funnit att dessa felveckade SOD1 proteiner sprids genom nervsystemet som ’smitta’ på ett prionliknande sätt.  Genom ny antikropps- och NMR-teknik ska vi nu undersöka hur denna fortplantning i nervsystemet går till på molekylär nivå med mål att kunna bromsa sjukdomsförloppet. Samarbetsprojektet har en unik bredd och spänner från klinik och genetik, via transgena modellorganismer och stamceller till högupplösta biofysiska studier på molekylär nivå, säger Mikael Oliveberg.

KONTAKT
Xiaodong Zou, professor vid Institutionen för material och miljökemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 23 89, mobil 0762-16 88 20,

Sören Nylin, professor vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 40 33, mobil 0702-04 59 15, e-post soren.nylin@zoologi.su.se

Mikael Oliveberg, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, tfn 08-16 24 59, e-post mikael.oliveberg@dbb.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera