Tema

Guldregn över forskning om geners funktion

Leif Andersson har de senaste åren presenterat upptäckt efter upptäckt om den genetiska bakgrunden till olika husdjurs egenskaper. Flera av rönen öppnar för intressanta medicinska tillämpningar. Nu får han ett femårigt anslag på 31 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att ta reda på mer om dessa geners funktion.

– Det är förstås fantastiskt roligt. Vi har finansiering för genetisk screening, men det är kostsamt att gå vidare och ta reda på mer om genernas funktion och mekanismen bakom sambanden. Det kan vi göra nu, säger Leif Andersson, professor i funktionell genomik vid Uppsala universitet.

Det är en lång rad upptäckter som gjort av Leif Anderssons forskargrupp, ibland i samarbete med kollegor på andra lärosäten. Just husdjurens genetik fungerar oerhört bra för att ta reda på genetisk bakgrund till olika egenskaper, eftersom man kan dra nytt av den selektion av gener som gjorts genom avel på vissa egenskaper.

Genetisk forskning på husdjur förekommer på flera håll i världen, men Leif Anderssons angreppssätt skiljer såtillvida att han ställer mer grundläggande frågor om husdjurens biologi. Till exempel hur det har gått till när vildsvinet utvecklats till tamsvin eller varför bara vissa islandshästar kan utförs flygande pass.

– Genom att ställa grundläggande frågor så visar det sig väldigt ofta att svaren öppnar för olika spännande tillämpningar, säger han.

Inom ramen för det nu finansierade projektet planeras bland annat följande delprojekt:
1.Klarlägga funktionen av transkriptionsfaktorn ZBED6 som är unik för däggdjur med livmoder. ZBED6 upptäcktes när forskarna studerade den genetiska bakgrunden till grisars muskeltillväxt.
2.Följa upp en studie som nyligen publicerats om den genetiska bakgrunden till hästars rörelsemönster
3.Att gå vidare och studera de gener som haft störst betydelse för vildsvinets evolution till tamsvin.

KONTAKT
För mer information, kontakta Leif Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi. Tel: 070-514 49 04, leif.andersson@imbim.uu.se

Guldregn över forskning om geners funktion

 lästid ~ 1 min