4 oktober 2012

Forskare får medel för att lösa globala problem

Fyra forskargrupper har fått medel i satsningen Europe and Global Challenges, som Riksbankens Jubileumsfond finansierar tillsammans med VolkswagenStiftung och Compagnia di San Paolo.

En av dem som fått medel är Neil Powells forskargrupp, knuten till Stockholm Environment Institute (SEI) i Stockholm. Tillgång till vatten är livsnödvändigt, men samtidigt en hotad tillgång i klimatförändringarnas spår. Många forskare menar att framtidens konflikter kommer att handla om just vatten. Hur man ska lösa vattenfrågan politiskt, är därför centralt, och det är just detta Neil Powells forskargrupp ska studera. Hans grupp är en av fyra som tilldelas medel i den internationella satsningen Europe and Global Challenges. Programmet har ambitionen att stimulera europiska forskare att i större utsträckning samarbeta med kollegor i andra delar av världen och därmed kunna ta sig an vår tids globala utmaningar.

Under hösten 2011 utlystes för andra gången medel i satsningen Europe and Global Challenges. Satsningen har sin grund i de globala problem som vi i dag ställs inför – allt ifrån klimathotet till terrorism och pandemier eller konflikter av olika slag – där lösningarna är transnationella. I denna andra omgång av satsningen inkom 76 ansökningar från lika många forskargrupper. 15 gick senare vidare och fyra har nu beviljats medel.

De fyra som blivit beviljade anslag är:
1. Thorsten Benner, ledare för Global Public Policy Institute i Berlin. Hans grupp har beviljats 954 900 euro från VolkswagenStiftung för projektet Human security and the dynamics of norm competition.
Projektet utgår från de problem som det internationella samfundet hade att samla sig kring insatser i exempelvis Rwanda och Srebenica, när föreställningarna om individernas och staternas intressen krockade.

2. Thomas Diez, professor vid universitetet i Tübingen. Forskargruppen har fått 700 500 euro från Compagnia di San Paolo för att studera The EU, regional conflicts and the promotion of regional cooperation: A successfull strategy for global challenge?
Tanken är att de ska bidra till förståelsen för hur man agerar i regionala konflikter och ge ett bidrag till vad som kan vara hållbara fredsstrategier.. 

3. Jann Lay, knuten till German Institute of Global and Area Studies i Hamburg, leder en grupp som fått 850 000 euro från VolkswagenStiftung  för Climate change mitigation and poverty reduction – trade-offs or win-win situations?
De tänker fördjupa sig i de fattigdoms- och fördelningspolitiska effekter som begränsningar för växthusgaser kan få utifrån ett globalt perspektiv.

4. Neil Powell, knuten till Stockholm Environment Institute, vars forskargrupp Riksbankens Jubileumsfond beviljat 900 000 euro för projektet Climate change adaption and water governance: Reconciling food security policies, renewable energy and the provision of multiple ecosystem services.

KONTAKT
Neil Powell nås på neil.powell@sei-international.org
Vill du veta mer om satsningen Europe and Global Challenges kontakta Fredrik Lundmark på RJ, fredrik.lundmark@rj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera