Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2012

Fler dör tidigt i Norrköping jämfört med andra större städer

Dödligheten i hjärtsjukdomar har i många år varit högre i Norrköping än i Linköping. Samtidigt har Norrköping haft en mer osäker arbetsmarknad, och fler lågavlönade tempojobb. I en aktuell lic-avhandling studeras sambanden.

Att livsstilsfaktorer som stress och bristande kontroll över sin arbetssituation påverkar hälsan är väl känt. Inte minst hjärtsjukdomar relateras till stress och dåliga arbetsvillkor.

Björn Grip analyserar i sin nyligen framlagda licentiatavhandling dödligheten i Norrköping respektive Linköping relaterad till arbetsmarknadens utveckling och den ekonomiska och politiska situationen i stort i de två städerna.

Hans studie omfattar tiden 1952-2006, och dödsfall i åldrarna 50-74 år, det vill säga de som har dött i förtid.

Norrköping ligger betydligt högre än Linköping vad gäller generell dödlighet i de här åldergrupperna under hela perioden. Skillnaden är hela 37 procent under 1950-talet, vilket betyder att för 100 linköpingsbor som dör, dör 137 norrköpingsbor. Under 1990-talet är överdödligheten i Norrköping 27 procent. De första åren på 2000-talet minskar den, men är fortfarande påtaglig, 18 procent.

Som helhet ligger Norrköping över riksgenomsnittet, och Linköping under. Av alla större städer i Sverige (mer än 100 000 invånare) har Norrköping högst förtida dödlighet.

Men det finns ett intressant brott i kurvan vad gäller just hjärtsjukdomar. Under 1970-talet minskar dödligheten i hjärtsjukdomar snabbare i Norrköping än i Linköping, som faktiskt ligger högre just det decenniet.

Med det underlag han har, kan han bara spekulera i orsakerna, konstaterar Björn Grip, och lyfter fram några möjliga förklaringar:

– När textilindustrin lade ner försvann också en arbetsmarknad för särskilt kvinnor med tunga och slitsamma jobb. Det kan ju ha förbättrat hälsoläget. Samtidigt satsades stora resurser på arbetsmarknadsstöd, förtidspensioneringar och möjligheter till omskolning för dem som blev friställda. Kanske var det inte en så stor katastrof att förlora jobbet då.

Från 1980-talet återkommer dock det tidigare mönstret och ännu in på 2000-talets första decennium är överdödligheten i hjärtsjukdomar betydligt högre i Norrköping, eller ca 50 procent.

Björn Grip har intervjuat både patienter och ledande aktörer inom kommuner och landsting. Norrköping har, till skillnad från Linköping, brottats med stagnation, svag tillväxt och en högre arbetslöshet än Linköping, som å sin sida haft en mer varierad arbetsmarknad, högre medelinkomster och högre utbildningsnivå. I dragkampen mellan de två städerna om större satsningar har Linköping vunnit och staden har relativt smärtfritt utvecklats till ett administrativt och utbildningscentrum, medan Norrköping präglats av ekonomisk utsatthet, social utmattning och bitterhet, skriver Björn Grip.

Generellt har dödligheten i hjärtsjukdomar minskat kraftigt i Sverige, vilket framförallt tillskrivs att den medicinska behandlingen förbättrats och rökningen minskat. Hjärtsjukdomar är dock fortfarande den vanligaste dödsorsaken och risken att dö i en hjärtsjukdom är dubbelt så stor för en lågutbildad person jämfört med en högutbildad.

INFORMATION OCH KONTAKT
Björn Grip har själv en bakgrund som politiker och landstingsråd. Hans lic-avhandling har titeln: ”Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat” och ingår i forskningsprojektet Twincities Research Group.
Telefon till Björn Grip 0705-409579

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera