Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2012

Lokalpatriotism en resurs i marknadsföring av turistmål

Många turistmål har idag ideella stödföreningar knutna till sig. Medlemmarna är en viktig resurs i marknadsföringen av turistmålet genom att de berättar om det för vänner och bekanta. En del ställer också upp som ideell arbetskraft, ofta drivna av lokalpatriotism.

Anna Karin Olsson, universitetsadjunkt i företagsekonomi på Högskolan Väst, har disputerat vid Handelshögskolan i Göteborg med avhandlingen Members in Tourism Settings – their motivations, behaviours and roles.

Hon har undersökt vad det är för motiv som driver medlemmar i stödföreningar för turistmål att engagera sig och vilka roller de fyller. Hennes studiematerial är bland annat stödföreningen Norden Arks Vänner som är knuten till djurparken Nordens Ark i Bohuslän. Hon har också studerat volontärer i norska Numedal där det årligen arrangeras en medeltidsvecka. Drivkrafterna för medlemmar i stödföreningar är framför allt ideella. De är stolta över sin byggd och vill gärna visa upp den för turister.

När det gäller Nordens Arks Vänner är drivkraften också att man vill bevara utrotningshotade djur, vilket är ett huvudsyfte med djurparken.

– Tidigare var det oftast eldsjälar som startade föreningarna. De ville bevara något till framtida generationer eller sprida kunskaper. Men idag är medlemsföreningar ett etablerat marknadsföringsverktyg inom turistnäringen för att bygga relationer med kunder och få stöd, samverkan och intäkter, säger Anna Karin Olsson.

Det förekommer att medlemmar i en stödförening är med och planerar verksamheten, men när de gör aktiva insatser är det oftast som fotfolk.

– De finns på plats under en festival eller i en park, hjälper till i restaurangen, säljer lotter, ordnar egna arrangemang, säger Anna Karin Olsson.

Under den norska medeltidsveckan i Numedal är volontärerna huvudsakligen utförare av arrangemang i direkt kontakt med turisterna. Under festivalen får turister besöka gårdar med hus som bevarats sedan medeltiden och höra ägarna berätta om dem. Man kan lyssna till medeltidsmusik, pröva på medeltidshantverk, äta medeltidsmat och mycket annat. Omkring 200 volontärer gör arbetsinsatser under medeltidsveckan.

Det råd Anna Karin Olsson vill ge till ledningarna för turistattraktioner är att vara måna om medlemmarna i stödorganisationer och se dem som en resurs. Medlemmarnas rekommendationer betyder mycket för att andra människor ska lockas till turistmålet. Om medlemmarna inte får uppskattning för sina insatser kanske de vänder turistmålet ryggen. Det är också viktigt att ledningen låter medlemmarna vara delaktiga i planeringen och inte bara ser dem som gratis arbetskraft.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera