Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2012

Vanlig kemikalie omvandlas till miljögift i kroppen

Ett kemiskt ämne som finns i många impregneringsmedel omvandlas i människokroppen till det skadliga fluorämnet PFOA – ett miljögift som är på väg att förbjudas i många länder. Det visar nu för första gången miljökemisten Helena Nilsson vid Örebro universitet, som har gjort omfattande blodanalyser av personer som utsätts för höga halter fluorämnen i sin arbetsmiljö.

– FTOH är en kemisk förening som innehåller grundämnet fluor och som finns i många produkter. Den finns överallt i miljön och vi exponeras för den dagligen. Nu har vi kunnat kartlägga hur den steg för steg omvandlas till PFOA i människokroppen, förklarar Helena Nilsson, som presenterar sina forskningsresultat i en doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Helena Nilsson har under fem år följt professionella skidvallare som utsätts för olika fluorämnen från skidvallor, och undersökt hur mycket av kemikalierna som tas upp i deras kroppar. Hon har dels analyserat luft- och dammprover från skidvallarnas arbetsplats, dels blodprover som har tagits varje månad under tävlingssäsongen.

Ett viktigt syfte med studien var att ta fram underlag för att förbättra skidvallarnas arbetsmiljö, men just eftersom det handlade om höga halter fluorämnen innebar den också en unik möjlighet att undersöka vad som händer med kemikalierna i människokroppen. Och då hamnade fluorämnet FTOH snart i fokus. På grund av sina vatten-, smuts-, och fettavstötande egenskaper används den ofta i till exempel impregneringsmedel och skidvalla.

Analyserna visade att den luft som skidvallarna andades in hade höga halter av FTOH, medan deras blodprover avslöjade mycket höga halter av PFOA, som är klassat som ett miljögift. Den vidare analysen gjorde det möjligt att identifiera fem stadier, metaboliter, i omvandlingen från FTOH till PFOA.

– Normalt exponeras vi för väldigt låga halter av FTOH i luften, och då är det svårt att påvisa en omvandling till PFOA. Men luften som vallarna andas in innehåller enormt höga halter av ämnet, och det har gjort det möjligt att identifiera den gradvisa nedbrytningen av FTOH till PFOA.

– En nära besläktad kemikalie till PFOA, nämligen PFOS, är redan förbjuden och nu är PFOA sannolikt på väg att också fasas ut. Men då är det viktigt att känna till att det finns andra ämnen i vår vardagsmiljö som kan omvandlas till dessa kemikalier när de kommer in i kroppen.

KONTAKT & INFORMATION
Helena Nilsson arbetar på miljöforskningscentrumet MTM vid Örebro universitet. Delar av studien har skett i samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

För mer information, kontakta Helena Nilsson, helena.nilsson@oru.se eller 070-474 46 13.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera