Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2012

E-lärande hjälper Tanzanias landsbygd

Torsdagen den 27 september försvarar Fatuma Simba, BTH, sin avhandling i ämnet teknovetenskapliga studier. Hon disputerar på avhandlingen Determination of viable connectivity technology for e-learning in Tanzania.

Som svar på olika utvecklingsutmaningar strävar Tanzania efter att uppnå sitt fjärde mål i den nationella utvecklingsplanen, det vill säga att ha ett samhälle präglat av lärande och välutbildade medborgare till år 2025. Det öronmärkta tillvägagångssättet är att integrera informations- och kommunikationsteknik (IKT) i utbildningssystemet, så kallat e-lärande (e-learning), för att förbättra undervisning och lärandeprocesser, alltså för att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet.

Tanzania utmanas emellertid av brist på IKT-infrastruktur på landsbygden, vilket påverkar integrationen av IKT i utbildningen. Fatuma Simbas forskning syftar till att fastställa en kostnads- och prestandaeffektiv anslutningsteknik för landsbygdens gymnasieskolor, så att dessa kan få tillgång till resurser för e-lärande.

Forskningen inkluderade olika forskningsmetoder inspirerade av Participatory Action Research (PAR) samt jämförande studier baserade på begreppsramar, analys med hjälp av teknisk-ekonomiska strategier och simuleringsmodellering för att fastställa ett genomförbart och kostnadseffektivt anslutningsalternativ. Resultaten visar att en tredje generation (3G) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), som arbetar vid 900MHz, är en genomförbar och kostnadseffektiv anslutningsteknik för landsbygden i Tanzania.

Forskningen har utvecklat en simuleringsmodell för utvärdering av applikationers prestanda för UMTS-nätet – en modell, som kan användas för att testa prestanda innan applikationerna distribueras till det faktiska UMTS-nätet. Dessutom föreslås en modell för Public Private People’s Partnership (PPPP-modell) såsom en genomförandestrategi för en hållbar lösning för bredbandsanslutning på landsbygden.

INFORMATION
Disputationen äger rum i Tanzania.
För mer information, kontakta Fatuma Simba (engelsktalande) via e-post: fatuma.simba@bth.se. Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera