Artikel från Mittuniversitetet
24 september 2012

Ny bok avlivar myter om journalistiken

Förändringar i innehållet i svensk dagspress de senaste årtiondena beror snarare på en professionalisering av yrket än kommersialisering. Det menar Ingela Wadbring, professor och medieforskare vid Mittuniversitetet. Och tvärtemot mångas uppfattning är personcentreringen i dagens journalistik mindre än på 1960-talet.

– På 1960-talet var journalistiken väldigt mycket mer personfokuserad än vad den är idag. Det är inte heller så att exempelvis politiker omskrivs i sin privata roll i dagens journalistik, utan de omskrivs nästan genomgående i sin offentliga roll. Den kritiska debatt som hörs om personcentrering bygger snarast på kvällstidningarnas löpsedlar, men de hör till undantagen, menar Ingela Wadbring. 

Har nyhetsrapporteringen trivialiserats? Och hur har innehållet i svensk dagspress förändrats? Ingela Wadbring, Ingela Wadbring, professor i medieutveckling vid forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet, har undersökt förändringar under nästan ett halvt sekel. Under luppen har hon lagt Dagens Nyheter, Norrländska Socialdemokraten, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten.

Resultatet redovisar hon i nya boken ”Journalistikens kommersialisering – mera myt än sanning? Innehållets förändring i svensk dagspress 1969-2010.” I boken granskas bland annat om nyheterna har ”snuttifierats”, trivialiserats och personifierats, något det finns många, ibland tvärsäkra, åsikter om. En slutsats av hennes undersökning är att diskussionen om innehållet snarare bör handla om effekterna av professionaliseringen av journalistyrket än om kommersialiseringen.

– I debatten låter det ofta som om allting vore så mycket bättre förr, att nyheterna var viktiga på ett annat sätt än idag, men det visar sig att förändringarna över tid är ganska måttliga. Efter att journalistiken professionaliserats genom inrättande av journalistutbildningar – så är en nyhet en nyhet, säger Ingela Wadbring.

INFORMATION
Den 8 oktober presenterar Ingela Wadbring sin forskning vid ett öppet seminarium på Poppius journalistskola i Stockholm. Sigurd Allen, professor i journalistik vid Oslo universitetet, granskar och kommenterar resultaten, liksom Christina Jutterström, före detta chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen samt tidigare vd för SVT. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera