Artikel från Högskolan i Skövde

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2012

Blodsockertest bör erbjudas oftare

Trötthet, nattliga toalettbesök, domningar i armar och ben är symptom som kan vara tidiga tecken på diabetes. Det visar Susanne Andersson i sin doktorsavhandling. Hon föreslår att vårdgivare tar fler blodsockerprov, även då symptomen på diabetes är vaga.

Personer som är på gång att utveckla diabetes har en oförmåga att hantera sitt blodsocker. Oförmågan kallas nedsatt glukostolerans och går att upptäcka flera år innan patienten insjuknar i diabetes. Om den nedsatta glukostoleransen upptäcks tidigt finns det stora möjligheter att förhindra ett diabetesutbrott.

– Vår studie visar att personer med nedsatt glukostolerans kan uppleva en rad symptom. Det handlar om oförklarlig trötthet, ökad känslighet i fötterna, domningar och stickningar i armar och ben, ökad törst och besvär från urinvägarna, säger Susanne Andersson, lärare vid Högskolan i Skövde som nyligen disputerade vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.
Efter genomförd studie drar Susanne Andersson två generella och viktiga slutsatser: Lyssna på patientens berättelse och öka provtagningen.

– Patientens upplevelser kan ge en viktig vägledning om hur hälso- och sjukvårdspersonal ska agera. Även då patientens symptom på diabetes är vaga och oklara bör vården vara generös och erbjuda provtagning av blodsocker, säger Susanne Andersson.

I en av avhandlingens studier fick 2 500 personer i Skövde och Vara svara på en enkät. Enkäten gjordes innan deltagarna kände till att de hade nedsatt glukostolerans. Hos männen i studien fanns ett samband mellan nedsatt glukostolerans, dålig sömn, lägre livslust och lägre självskattad hälsa.

– Både studiens män och kvinnor med nedsatt glukostolerans hade en mer omfattande riskfaktorprofil än de som hade normala blodsockervärden, avslutar Susanne Andersson.

KONTAKT
För ytterligare information kontakta:
Susanne Andersson,
tel. 0500-44 86 49
e-post: susanne.andersson@his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera