Artikel från Högskolan Väst
21 september 2012

Stor utmaning utveckla elektroniska patientjournaler

Elektroniska patientjournaler har både för- och nackdelar. Informationen i dem blir omedelbart tillgänglig för flera yrkeskategorier. Samtidigt kan det skapa problem när personal med olika yrken ska använda samma standardiserade begrepp och kategorier.

Det här är en av slutsatserna i en ny doktorsavhandling från Högskolan Väst, Transforming information into practical actions – A study of professional knowledge in the use of electronic patient records in health care practice. Den 21 september disputerade Thomas Winman i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Disputationen var historisk, eftersom det var första gången en sådan hölls i högskolans egen regi. Högskolan Väst fick forskarexamensrättigheter 2011.

Thomas Winman har undersökt användandet av elektroniska patientjournaler på en vårdavdelning för strokepatienter. Journalerna är komplexa informationshanteringssystem med mängder av uppgifter om patienterna. Förutom att fungera som ett stöd i vården används journalerna för administration som att hantera ekonomi, personalbehov och beläggningen på vårdavdelningar. Dessutom är de värdefulla för uppföljningar, kvalitetsutveckling och forskning. För att detta ska vara möjligt måste samma företeelser ges samma beteckning i olika journaler.

Det finns många olika rubriker i journalsystemen, men hur information ska kategoriseras är inte alldeles enkelt. En läkare, en sjuksköterska och en sjukgymnast ser på en patients problem från olika synvinklar. Och stoppar man in något på fel ställe blir det endast tillgängligt för dem som går in och läser under just den rubriken.

– I stort sett allting måste förhandlas och bedömas för att det ska kunna kategoriseras. Det finns väldigt få fenomen som är entydiga, säger Thomas Winman.

Han tar som exempel en strokepatient som har nedsatt rörelseförmåga i höger arm. Som en läkare ser det är kanske detta främst ett neurologiskt problem som har att göra med hjärnskadan. Sjukgymnasten kanske ser problemet främst i ett sammanhang som handlar om möjligheter till aktivitet och träning. Sjuksköterskan kanske fokuserar på patientens möjligheter att äta själv och leva ett självständigt liv.

Saker som handlar om en patients livssituation kan ibland vara väldigt svåra att kategorisera. De passar helt enkelt inte in i någon kategori. Thomas Winman konstaterar att det är en större utmaning än man tror att utveckla elektroniska journalsystem.

KONTAKT
För mer information kontakta Thomas Winman, 0733-97 50 95, thomas.winman@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera