Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2012

Viktminskningsprogram utvärderat

För den som vill gå ner i vikt finns ett stort antal dieter att välja mellan, men kunskapen om vad som fungerar är ofta dålig. Forskare har nu utvärderat ett av de mer använda viktminskningsprogrammen och funnit att effekten är god.

– De flesta deltagarna gick ner väldigt bra under de första tre månaderna och hade därefter mycket god viktstabilitet under ett års tid. Däremot vet vi ännu inte hur det går på längre sikt. Att behålla viktminskningen är tveklöst den största utmaningen, säger Erik Hemmingsson, forskare vid Karolinska Institutet och Överviktscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

Itrim bygger på tillgänglig forskning om långvarig viktminskning genom förändrade mat- och motionsvanor. Varje deltagare väljer en av tre dieter vid starten av det minst ettåriga programmet: very low calorie diet (VLCD, 500 kcal/dag bestående av enbart måltidsersättning i 6-10 veckor), low calorie diet (LCD, 1200-1500 kcal/dag bestående av en blandning av vanlig mat och måltidsersättning) eller kalorisnål vanlig mat (1500-1800 kcal/dag). Programmet består även av gruppträffar, individuella samtal och motion. De deltagare som vill gå det striktaste VLCD-programmet måste få klartecken av läkare inom tre veckor från start för att utesluta hälsofarliga biverkningar.

Programmets effekt utvärderades genom att mäta och sammanställa viktminskningen för samtliga 9037 studiedeltagare efter ett år. Medelåldern på deltagarna var 48 år och en majoritet av dem var kvinnor. Fyrtiotvå procent valde att gå ner i vikt genom att äta enbart måltidsersättning (VLCD), drygt hälften genom en kombination av kalorisnål mat och måltidsersättning (LCD) och sju procent genom att enbart äta kalorisnål vanlig mat.

Resultatet av studien, som publiceras i vetenskapstidskriften American Journal of Clinical Nutrition, visar att den genomsnittliga viktminskningen bland deltagarna var 10,9 kg (motsvarande 12 procent av startvikten) efter ett år. De som valde VLCD gick ner mest: 13,8 kg (14 procent av startvikten). LCD-deltagarna respektive vanlig mat-grupperna gick ner 8,9 kg (10 procent) respektive 7 kilo (8 procent).

Sammantaget i de tre grupperna avbröt cirka 21 procent programmet i förväg. Avhoppet var lägst i VLCD-gruppen (18 procent), följt av LCD- och vanlig mat-grupperna (23 respektive 26 procent). Faktorer som var förenade med en ökad risk för avhopp var låg ålder, lågt inledande BMI, samt låg inledande viktminskning.

Kostnaden för att delta i ett Itrim-program är cirka 9 000 kronor på ett år. Erik Hemmingsson konstaterar att det är ett problem att sjukvården till stor del saknar resurser för att hjälpa individer med fetma och övervikt att gå ner i vikt.

– Många överviktiga söker sig då till kommersiella aktörer, där effekten ofta är oklar. Det finns därför ett stort behov av att utvärdera kommersiella viktminskningsprogram, säger han.

ÖVRIG INFORMATION
Studien har finansierats genom ett anslag från Itrim International AB. Erik Hemmingsson har tidigare också varit verksam inom företaget. Andra viktminskningsprogram på marknaden ingick inte i studien, som alltså inte utesluter att det kan finnas bra alternativ till Itrim.

Publikation: ”Weight loss and dropout during a commercial weight loss program using VLCD, LCD and restricted normal food: observational cohort study”, Erik Hemmingsson, Kari Johansson, Jonas Eriksson,  Johan Sundström, Martin Neovius och Claude Marcus, American Journal of Clinical Nutrition, online ahead of print 19 September 2012.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera