Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2012

CMIV leder mångmiljonsatsning på digital patologi

Idag går startskottet för en stor satsning på att vidareutveckla diagnostisk patologi, en hörnsten i svensk cancervård. Ett av slutmålen är att förkorta väntetiderna för cancerpatienter. Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet leder ett konsortium som ska ta fram nya arbetsmetoder och IT-verktyg som utnyttjar digitaliseringen av mikroskopibilder.

I konsortiet ingår bland annat fyra landsting – Gävleborg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. Satsningen är på totalt 18 miljoner kronor och har i stark nationell konkurrens beviljats anslag på drygt 9 miljoner från VINNOVAs program Utmaningsdriven innovation.

Diagnostisk patologi är av avgörande betydelse för sjukvården i Sverige och världen. Till exempel är cancersjukvården helt beroende av snabba och precisa analyser av vävnadsprover (histopatologi). Det råder dock stor brist på patologer samtidigt som volymerna och kraven ökar i och med en åldrande befolkning och mer specialiserad diagnostik.

– Patologin har ett akut behov av effektivisering parallellt med fortsatt vårdutveckling. Ett sätt att uppnå de nödvändiga förbättringarna är att utnyttja digitaliseringen av de patologiska bilderna, säger Anders Persson, föreståndare för CMIV.

Den digitala utvecklingen inom patologin är ännu i sin linda. Utmaningarna för de IT-verktyg som ska realisera nyttan är stora, framförallt på grund av de extremt stora mängderna bilddata som behöver hanteras. Ett enda mikroskopiglas kan motsvara flera GigaByte i digitalt format.
Rätt tillvaratagen förutspås digitaliserad patologi kunna leda till kortare väntetider, högre diagnostisk säkerhet och mer kostnadseffektiv resursanvändning och förbättrad utbildning.

– Att fyra landsting deltar i projektet ger utmärkta förutsättningar för att resultaten kan komma hela vårdsverige till nytta på sikt, säger Petra Lindberg, förvaltningschef för medicinsk diagnostik vid Jönköpings läns landsting.

Projektet kommer att analysera alla delar inom patologin som berörs av digitaliseringen och skapa nydanande arbetsflöden och innovativa IT-system. Resultaten kommer att integreras i ett demonstratorsystem som ska ligga till grund för fortsatt utveckling inom vården, forskningen och industrin. Utöver CMIV och de fyra landstingen medverkar medicinteknikföretaget Sectra och forskningsinstitutet Swerea IVF, där erfarenhet av effektiva arbetsflöden inom röntgenbildshantering respektive verkstadsindustrin är viktiga tillgångar.

– Projektet innebär ett startskott för en långsiktig satsning inom digital patologi, ett område av enorm vikt i Sverige och globalt som vi tror kommer växa stort framöver, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

– Satsningen är i linje med den framgångsrika tradition vi har på CMIV och på Linköpings universitet att föra samman spetskompetens på olika områden till unika tvärvetenskapliga miljöer.

KONTAKT
Projektledare Claes Lundström, CMIV, 0706-05 50 16, clalu@cmiv.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera