Tema

Nytt stipendieprogram för studenter vid Stockholm School of Economics in Riga

De tre ledande bankerna i Norden och Baltikum, Nordea, SEB och Swedbank har gemensamt grundat stipendieprogrammet ”Key to Success” för studenter vid Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga). Var och en av de tre bankerna bidrar med 1 miljoner kronor per år under en femårsperiod, totalt 15 miljoner kronor.

Donationen kommer att användas till stipendier för de baltiska studenterna vid SSE Rigas kandidatprogram. Därmed kommer 720 baltiska studenter att få möjligheten att studera vid SSE Riga till en reducerad terminsavgift.

”De tre bankernas donation ger de bästa baltiska studenterna möjlighet att på hemmaplan studera inom ramen för ett högkvalitativt ekonomprogram liknande det som ges vid Handelshögskolan i Stockholm. Donationen är en av de största privata donationerna till baltisk högre utbildning under senare år.  Den bidrar aktivt till att stoppa den ”braindrain” som innebär att de mest begåvade studenterna lämnar regionen för högre utbildning i Västeuropa och Nordamerika. Donationen är därför inte bara en gåva till SSE Riga och dess studenter utan även till de tre baltiska länderna” säger SSE Rigas rektor, Anders Paalzow:
”De tre bankernas donation spelar en avgörande roll vid utformandet av en finansiellt långsiktigt hållbar lösning för SSE Riga. Skolan som tidigare hade statlig finansiering från Sverige och Lettland finansieras nu via terminsavgifter. Tack vare ”Key to Success”-programmet kan SSE Riga även fortsättningsvis attrahera de bästa baltiska studenterna oavsett deras socioekonomiska bakgrund” framhåller Anders Rydin styrelseordförande för SSE Riga Foundation.

Det officiella överlämnandet av ”Key to Success-donationen” skedde vid en ceremoni på SSE Riga i närvaro av bland annat Birgitte Bonnesen chef för Swedbanks Baltiska bankrörelse, Valdis Siksnis chef för Nordeas bankrörelse i Polen och Baltikum samt David Teare chef för SEB Baltikum.

FAKTA
SSE Riga grundades 1994 på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2011 ägs skolan av en stiftelse i Lettland men har ett mycket nära samarbete med Handelshögskolan i Stockholm bland annat kommer en stor av SSE Rigas fakultet från Handelshögskolan. SSE Riga är en panbaltisk skola med i huvudsak studenter från Estland, Lettland, Litauen, men sedan något år finns även studenter från Vitryssland, Moldavien, Ukraina och Georgien representerade. 

Nytt stipendieprogram för studenter vid Stockholm School of Economics in Riga

 lästid ~ 1 min