Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2012

Ny bok om svenskbybornas öde i Sovjetunionen

Historikern Andrej Kotljarchuk, forskare vid Samtidshistoriska institutet, har just utkommit med en bok som beskriver de olika sociala experiment som invånarna i den svenska kolonin Gammalsvenskby utsattes för under 1900-talets första hälft.

Boken I Stalins smedja. Ukrainasvenskar i 1900-talets totalitära experimentbeskriver hur invånarna i den svenska kolonin Gammalsvenskby i Ukraina (dåvarande Sovjetunionen) utsattes för en serie sociala experiment under 1900-talets första hälft.

– Boken representerar ett försök att belysa svenskbybornas öde i Sovjetunionen genom det prisma som erbjuds av Michel Foucaults begrepp “tvångsnormaliseringens teknik”, säger Andrej Kotljarchuk.

Under åren 1923-29 försökte den sovjetiska staten ändra självbild och identitet hos invånarna i Gammalsvenskby.

– Den stalinistiska staten försökte vid flera tillfällen förändra svenskbybornas identitet. De skulle “normaliseras” och bli goda sovjetukrainska medborgare, medlemmar av internationella kommunistiska rörelsen och medvetna byggare av det socialistiska samhället, berättar Kotljarchuk.

1929 emigrerade samtliga invånare (888 personer) till Sverige, efter förhandlingar mellan den svenska och den sovjetiska staten. I Sverige sattes en mängd insatser in för att integrera Ukrainasvenskarna i det moderna Sverige. De fick inte bosätta sig tillsammans och övervakades av inspektörer så att integrationen gick rätt till.

Ungefär en tredjedel av Ukrainasvenskarna valde därefter att återvända till Sovjetunionen, till Röda Svenskbyn i Sovjetukraina. Efter deras återkomst till Röda Svenskbyn genomfördes där åren 1930–1936 ett experiment administrerat av Komintern och under ledning av kommunister från Sveriges kommunistiska parti. Experimentet gick ut på att bygga upp den första svenska kolchosen och svenska nationella distrikt i Sovjetunionen.

Under andra världskriget fick Ukrainasvenskarna statusen “Volksdeutsche”, och 1943 evakuerades de till Tyskland tillsammans med tyska medborgare. Efter krigsslutet 1945 deporterades ett hundratal av de kvarvarande Ukrainasvenskarna till Gulag, tillsammans med andra fiender till den sovjetiska staten. Syftet var att forma dem till sanna Sovjetmedborgare.
 
INFORMATION OCH FAKTA
Boken är ett resultat av sammanlagt fem års forskning som bedrivits vid Södertörns högskola och Umeå universitet. Vid Södertörns högskola var Andrej Kotljarchuk en av forskarna i projektet “Swedish colonies in Ukraine”, som leddes av professor David Gaunt. Projektet pågick under åren 2007-2009 och finansierades av Östersjöstiftelsen. Vid Umeå universitet bedrevs forskningen inom ramen för projektet “Baltic and Arctic areas under Stalin” under 2010-2011, med finansiering från Baltics dontationsstiftelse.

Boken bygger på arkivstudier i Ryssland, Sverige och Ukraina. Den är skriven på ryska, och ingår i en internationell bokserie “History of Stalinism” utgiven i Moskva (Rosspen & Jeltsins stiftelse).

Bokens titel: I Stalins smedja. Ukrainasvenskar i 1900-talets totalitära experiment.
Förlag: Rosspen & Jeltsin ISBN: [Ref 2] 978-5-8243-1684-1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera