Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2012

Vegetarisk kost minskar risken för sjukdomar

Att äta vegetarisk kost minskar risken för både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det gör även att man går ner i vikt, vilket faktiskt är fördelaktigt även för normalviktiga personer. Det framkommer i de studier som Gunnar Johansson, professor i hälsovetenskap på Högskolan i Halmstad, har gjort.

Redan i sin doktorsavhandling under 1980-talet kom Gunnar Johansson fram till att risken för cancer är mindre med vegetarisk kost. Många år och forskningsprojekt senare, efter att ha arbetat i Cambridge, Norge och Umeå, hamnade Gunnar Johansson på Högskolan i Halmstad 2009. Då inledde han en studie för att undersöka om vegetarisk kost också minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

I forskningsstudien fick 20 friska normalviktiga personer i åldrarna 20 till 60 år övergå till vegetarisk kost under 12 månader. Vid fyra tillfällen under perioden togs prover på försökspersonerna och kostundersökningar gjordes. Resultatet av studien visar att deltagarna uppnådde likartade hälsovinster gällande risken för hjärt- och kärlsjukdomar som i den tidigare studien om cancer. Vegetarisk mat minskar alltså risken även för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt Gunnar Johanssons forskning.

– Den viktigaste riskmarkören för hjärt- och kärlsjukdomar – LDL-kolesterol i blod – minskade med 13 procent, berättar Gunnar Johansson.

Men försökspersonerna i Gunnar Johanssons studie visade sig även gå ner i vikt. Efter tre månader med vegetarisk kost gick de i genomsnitt ner två kilo per person. Vikten höll de sedan forskningsperioden ut.

– Detta skedde helt oavsiktligt. De fick inga instruktioner om att gå ner i vikt, bara att äta vegetariskt, säger Gunnar Johansson som är mycket förvånad över resultatet.

Han tror att det kan bero på att den kost som deltagarna åt innehåller mycket kolhydrater (rotfrukter, grönsaker och fullkornsprodukter). Dessa ger starka mättnadskänslor vilket i sin tur gör att man inte orkar ”överäta”, det vill säga äta sig alltför mätt.

– Generellt sett verkar det vara produkter med mycket komplexa kolhydrater som mättar bäst, som till exempel potatis. När man äter det hinner mättnadssignalerna komma till hjärnan innan man har överätit, förklarar Gunnar Johansson som avfärdar teorier om att undvika kolhydrater.

Särskilt intressant, menar Gunnar Johansson, är resultatet att det verkar vara fördelaktigt att gå ner i vikt även för dem som räknas som normalviktiga. I den BMI-intervall som används klassas de som har ett BMI på mellan 20 och 25 som normalviktiga. Enligt Gunnar Johanssons studie finns det alltså hälsovinster att göra även för dem som minskar sitt BMI inom denna intervall.

– Det är intressant att även de som generellt sett inte är i riskzonen för ohälsa (hjärt- och kärlsjukdomar) har nytta av att äta en hälsosam vegetarisk kost. Det tyder på att riskerna förändras gradvis i kroppen. Man kan alltså inte bara tänka kategoriskt, säger Gunnar Johansson.

INFORMATION
Studien heter “Effects of a shift from a mixed to a lacto-vegetarian diet on some coronary heart disease risk markers”, (Johansson G, Källgård B, Öckerman PA) och publiceras i Open Journal of Preventive Medicine 2012;2(1):16–22.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera