Artikel från Lunds universitet
13 september 2012

Flyttande fjärilar tjänar på sin resa

Inte bara fåglar flyttar söderut när hösten närmar sig. Även en del insekter lever sina liv enligt samma princip. Nu publiceras en färsk undersökning om flyttande insekter, och den undersökningen visar att betydligt fler insekter överlever och flyttar tillbaka söderut på hösten än vad man tidigare trott.

– Det här är jättespännande resultat för vi har lyckats visa att det verkligen lönar sig för insekter att flytta norrut i början av sommaren, säger Lars Pettersson, docent vid biologiska institutionen på Lunds universitet.

Resultaten bidrar till att fundamentalt ändra förståelsen för insektsmigration och kan även ha betydelse för hur man hanterar spridningen av skadedjur och insekter som sprider sjukdomar. Bakom studien står en internationell grupp forskare, bland annat från Lunds universitet.

Forskarna har med olika metoder och resultat från både Storbritannien och Sverige kunnat se att närmare sex gånger fler gammaflyn drar söderut efter sommaren än vad som kommer hit till våra nordliga breddgrader i maj-juni.

– Vårgenerationen flyttar hit och deras avkomma flyttar söderut igen, säger Lars Pettersson.

För gammaflyna och andra flyttande fjärilsarter innebär det att de, på samma sätt som flyttfåglarna, kan utnyttja de långa sommardagarna och den rikliga tillgången på mat i norr.

Enligt Lars Pettersson är det viktigt att kunna följa flyttande insekter inte bara för att följa skadedjur, men också för att de är en viktig födoresurs för många fåglar och mindre däggdjur. Dessutom har det precis visat sig att nattflyn som gammaflyet kan spela en viktig roll som pollinatörer, konstaterar Lars Pettersson.

Den aktuella undersökningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera