Artikel från Högskolan på Gotland

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2012

Forskningsprojekt ska bidra till energieffektivisering i historiska stadskärnor

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (CEK) vid Högskolan på Gotland ingår i projektet ENERGY EFFICIENCY FOR EU HISTORIC DISTRICTS SUSTAINABILITY som är en del av EU:s sjunde ramprogram.

Målet för projektet är att utveckla och prova anpassade lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Med 23 partners från 15 europeiska länder och en budget på 6,8 miljoner Euro är det ett av de största europeiska projekten inom sitt forskningsområde. Målet för projektet är att utveckla och prova anpassade lösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Visby innerstad kommer att utgöra en fallstudie inom projektet.

Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader inrättades vid Högskolan på Gotland för sex år sedan med stöd från Energimyndigheten. I nuläget har CEK tio seniora forskare och fyra doktorander. Flera pågående projekt ansluter till det nya projektet.

– Vi bedriver redan forskning om energisparpotentialen i äldre byggnader både lokalt på Gotland och nationellt. Det nya projektet ger oss en fantastisk möjlighet att växla upp vår forskning på en europeisk nivå, säger Tor Broström, professor i kulturvård och projektledare.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera