Artikel från Göteborgs universitet
10 september 2012

Ny bok om klimatförändringar i Östersjön

I en nyligen publicerad bok om Östersjön vill studenter och forskare belysa samspelet mellan vetenskap och politik när det gäller regionala klimatförändringar runt Östersjön. – I boken diskuterar vi klimatförändringar i Östersjöområdet och hur man kan hantera dem, säger Anders Omstedt, vid Göteborgs universitet.

Under en sommarskola på Bornholm 2009 träffades tjugo studenter och tolv forskare, från skilda länder, för att lära mer om och diskutera klimatförändringar i Östersjöregionen och möjliga konsekvenser av dem.

Kunskaper samlade i bok
Erfarenheterna är nu samlade i boken Climate Impacts on the Baltic Sea: From Science to Policy. Boken skildrar diskussioner och föreläsningar under den tio dagar långa sommarskolan och riktar sig till forskare, politiker och tjänstemän i Östersjöregionen.

En viktig fråga är hur vetenskaplig expertkunskap kan synliggöras för allmänhet och politiker.

– Vi vetenskapsmän ska inte ”översälja” eller ”undersälja” nya upptäckter utan förhålla oss kyliga och presentera fakta, säger Anders Omstedt,
professor vid Institutionen för geovetenskaper.

I ett demokratiskt samhälle är det politikernas uppgift att vara opinionsbildare och utarbeta strategier för att möta klimatförändringarna. Deras uppgift är också att möjliggöra att vetenskaplig kunskap integreras i förvaltningsplaner.  

Alltför polariserad debatt
Oceanograf Anders Omstedt anser att det finns svårigheter i den allmänna debatten, där forskare talar sitt vetenskapliga språk och belyser enskilda frågor, medan media förenklar och delar upp i ”alarmister” och ”skeptiker”.

– Vi forskare har inte något opinionsbildande uppdrag utan ska reflektera över klimatfrågorna och hur vi kommunicerar dessa. Vi forskare måste också ta oss tiden att göra samlade bedömningar som är fria från påverkan av olika intressen. Dessa samlade bedömningar måste göras regelbundet eftersom vetenskapen hela tiden revideras, det finns inga absoluta sanningar, säger Anders Omstedt.

Sommarskolan på Bornholm var ett internationellt samarbete med Göteborgs universitet som en av medarrangörerna.

Climate Impacts on the Baltic Sea: From Science to Policy publiceras av Springer Verlag och är den sjätte boken i serien “Summer School of Environmental Research”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera