Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2012

Vem är den goda läraren?

I den nya boken Föreställningar om den goda läraren presenterar Örebroforskare historiska och aktuella perspektiv på frågor kring dagens skola. Varför är vår bild av skola, lärare och lärarutbildning så negativ? Ges lärare det förtroende som deras utbildning berättigar dem till?

Boken är ett resultat av projektet Den goda läraren, som finansierats av Riksbankens jubileumsfond. Projektet har undersökt hur det utbildningspolitiska systemskifte som det svenska skolsystemet genomgått under de senaste decennierna har påverkat skola, lärare och lärarutbildning men blickar också längre bakåt i historien. Forskarna har undersökt vilken roll bland annat utbildningspolitiken, läroplaner, det internationella inflytandet och massmedierna har spelat.

— Vi har undersökt hur förväntningarna på ”den gode läraren” sett ut tidigare och hur de ser ut i dag, säger bokens redaktör Tomas Englund, professor i utbildningsvetenskap vid Örebro universitet.

KONTAKT & INFORMATION
Läs mer om boken på bokförlaget Daidalos hemsida:
http://www.daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=597

För mer information kontakta: Tomas Englund 070 8309591
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och  1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Vi erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. www.oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera