Tema

Hästsporten träder in i forskarvärlden

Forskning och ridsport verkar vara en lyckad kombination. Av de workshops i sport och teknik som under 2012 har organiserats av Chalmers, och där forskare från Göteborgs universitet deltar, är det hästsporten som drar överlägset flest deltagare.

– Här finns chans till ny och spännande forskning och en möjlighet att rekrytera nya studentgrupper till Göteborgs universitet och Chalmers, säger astrofysikern Maria Sundin som deltar i workshopen.

Maria Sundin är en av arrangörerna av den workshop om hästsport som Chalmers arrangerar den 11 september, och hon är en av flera forskare från Göteborgs universitet som deltar. Och det har visat sig att hästsporten är populär. Medan övriga sporter drar 25-65 deltagare lockar hästsporten långt över tvåhundra.

– Nu har vi en fantastisk möjlighet att hitta riktigt intressanta forskningsområden som kommer att gagna både hästarna och ett stort antal människor. Det finns ungefär 400 000 hästar i Sverige och många idéer om hästar är baserade på tradition och tro och inte vetenskap, säger Maria Sundin.

Olika kulturer möts
Många tunga namn inom hästsporten kommer att delta.

– Jag ser fram emot mötet mellan hästsporten och forskarvärlden. Det är så olika kulturer och det ska bli intressant att se hur forskare och idrottsutövare möter varandra.

Maria Sundin kommer att tala om arbetet i den nyinrättade forskargruppen ” Physics in Equine and Equestrian Science and Smart Textiles”, ett samarbete mellan forskare från Göteborgs universitet, Chalmers, Textilhögskolan i Borås och forskare i Australien. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och man jobbar bland annat med så kallade ”smarta textilier”.

– Hästar är lättstressade varelser. Med hjälp av smarta textilier kan man väva in mikroskopiska mätinstrument, som till exempel kan mäta EKG eller registrera temperaturförändringar i vanligt hästsportsutrustning. Hästarna blir därmed inte skrämda som de kan bli av klämmor i pälsen eller obekanta mätinstrument.

Fysik och hästar
Tidigare har det mest varit experter inom biologi och veterinärmedicin som forskat om hästar och hästsporten. Men nu är det dags för andra discipliner, anser Maria Sundin.

– Jag deltar som forskare i fysik och det är nytt, men vi fysiker kan bidra med mycket, till exempel mätmetoder, analys av resultat och förklara med fysik och tekniktermer vad som händer i olika situationer.

Maria Sundin är både forskare och hästägare och har själv ridit sedan barnsben. Hon var bara nio när hon första gången klev upp på hästryggen och som doktorand köpte hon sin första häst.

– Jag fick råd med det när jag hade levt på nudlar i ett helt år, pengarna räckte till en tvååring och jag red in honom själv, säger Maria Sundin.

Hästsporten träder in i forskarvärlden

 lästid ~ 2 min