Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 september 2012

Barkborrehund effektivare än skogskonsulent

Hundar som har fått lära sig att känna igen doftsignaler från granbarkborrar hittar fler angripna träd än en tränad människa som söker efter dessa träd utan hund.

Tolv hundar, från Skåne i söder till Ångermanland i norr, tränades att känna igen doftsignaler från granbarkborre. Åtta av dessa hundar har tillsammans med sina förare testats i fältförsök i privatägd produktionsskog. De 16 försöksområdena i Småland har även sökts igenom med ”sök och plock”-metoden av skogskonsulent från Skogsstyrelsen.

De första försöken genomförda i början av juni visar att de tio hektar stora områdena söktes av på en timme av sökhundsekipagen, medan det tog konsulenten ungefär tre gånger så lång tid att utföra samma arbete.

Skogskonsulenten hittade överlag de angrepp som man kan förvänta sig av ”sök och plock”-metoden, dvs. angrepp på vindfällda träd och i hyggeskanter, men de flesta hundekipagen hittade även angrepp inne i granbestånden.

Studien har gjorts av SLU-forskare i Alnarp i samarbete med SnifferDogs Sweden och Skogsstyrelsen i Växjö. Den finansieras av Södra Skogsägarnas Stiftelse för forskning, utveckling och utbildning.

Snabba hundnosar hittar angripna granar (pressmeddelande 2011-10)

KONTAKT & INFORMATION
Fredrik.Schlyter@slu.se, 040-41 53 03
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera