Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2012

Ny forskarutbildning på MDH bidrar till bättre vård och välfärd

Framtidens utmaningar inom landsting och kommun är stora. Därför bygger Mälardalens högskola (MDH) tillsammans med regionen en ny forskarutbildning för att stärka arbetet med vård och välfärd. Totalt satsas 30 miljoner kronor på den nya forskarutbildningen som invigs den 5 september.

– I samverkan med regionens aktörer är MDH med och driver utvecklingen för bättre vård och välfärd för de boende i regionen. Det är också positivt att högskolan nu kan erbjuda utbildning från grund- till forskarnivå inom området, säger Karin Röding, rektor vid MDH.
I regionen bidrar bland annat landstingen i Sörmland och Västmanland, Nyköpings kommun samt Regionförbundet Sörmland till den nya forskarutbildningen. Sju doktorander kommer från Thailand och finansieras av Rangsit University och det thailändska hälsoministeriet. Initialt är 21 doktorander antagna till forskarutbildningen som innebär en satsning på cirka 30 miljoner kronor under fem år.
– Landstingets ambition är att göra den goda vården än säkrare. Att samverka med olika aktörer i forskning och kunskapsutveckling är en förutsättning för framgång. Vi ser det som oerhört positivt att nu kunna etablera ett nära samarbete med MDH även inom forskningsområdet, säger Åke Tegelberg, chef för Kompetenscentrum för god vård vid Landstinget Västmanland.
Landstinget Sörmland anser också att satsningen på den nya forskarutbildningen är viktig.
– För Landstinget Sörmland är satsningen ett bra komplement till vår befintliga forskningsverksamhet. Det ökar regionens attraktionskraft och möjlighet att ligga i framkant, säger Helena Söderquist, tf landstingsdirektör Landstinget Sörmland.
Forskningen som ska bedrivas utgår från de behov som finns i landsting och kommuner. Många av projekten fokuserar på forskning vars resultat och möjliga åtgärder kan plockas direkt in i landstingens och kommunernas verksamhet.
– Det är viktigt med bra samverkan. För forskarna innebär det att de forskar om sådant som är viktigt för patienter och brukare samt för dem som arbetar i verksamheterna. Det gör också att organisationerna får ta del av de senaste rönen. Våra internationella samarbeten bidrar till större förståelse och nya insikter, både för oss i Sverige och för de lärosäten vi samarbetar med, säger Maria Müllersdorf, akademichef vid akademin för hälsa, vård och välfärd.
Exempel på doktorandprojektens inriktning är: psykiatrisk vård, multisjuka äldre, fallprevention för äldre, uppföljning av för tidigt födda, alkoholmissbruk, delaktighet vid hörselnedsättning och hälsoteknik.
Den 5 september hålls den högtidliga invigningen av den nya forskarutbildningen vid Mälardalens högskola i Västerås.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera