Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2012

40 miljoner till Institutet för internationell ekonomi

I en gemensam satsning för nyrekrytering och fortsatt förnyelse mottar Institutet för internationell ekonomi 40 miljoner kronor. Anslagen offentliggörs den 5 september. Grundstommen i anslaget, 25 miljoner kronor, utdelas gemensamt av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Regeringen satsar 10 miljoner kronor och Stockholms universitet 5 miljoner.

I en gemensam satsning för nyrekrytering och fortsatt förnyelse mottar Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 40 miljoner kronor. Anslagen offentliggörs den 5 september i samband med institutets 50-års jubileum i Aula Magna på Stockholms universitet.

Grundstommen i anslaget, 25 miljoner kronor, utdelas gemensamt av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Regeringen satsar 10 miljoner kronor och Stockholms universitet 5 miljoner.

Under femtio år har forskare vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) gjort internationellt uppmärksammade genombrott på många olika nationalekonomiska områden. En av framgångsfaktorerna är en ständig förnyelse av forskningen, som i hög grad har kommit till stånd genom systematisk rekrytering av yngre forskare på den internationella marknaden.

– Stiftelserna är stolta över att stödja verksamheten vid detta internationellt mycket framstående institut, säger Peter Wallenberg jr.
För närvarande är IIES främsta forskning inriktad på politisk ekonomi och makroekonomi. Nya starka områden som institutet satsar på är forskning inom ekonomisk utveckling och klimatfrågor.

– Den här satsningen är oerhört viktig för vårt institut samtidigt som det är inspirerande att få ett brett erkännande av både vår forskning och vår satsning på internationalisering. Anslaget ger institutet fantastiska möjligheter att ge sig in på nya spännande forskningsområden och samtidigt genomföra en generationsväxling bland forskarna, säger Per Krusell, professor vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
Den gemensamma satsningen offentliggörs av Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet, i samband två öppna paneldiskussioner om fattigdomsproblemet och klimatproblemet vid IIES 50-årsjubileum. Paneldiskussionerna avslutar respektive påbörjar de internationella konferenserna om fattigdom och klimat som under IIES flagg samlat världsledande ekonomer i Stockholm under en vecka.

– IIES har på ett utomordentligt sätt lyckats med att kombinera internationell forskning av högsta klass med stort engagemang för den svenska samhällsutvecklingen och det är därigenom ett föredöme för många av universitetets institutioner och institut, säger Kåre Bremer.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se [Ref 1]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera