Artikel från Lunds universitet
5 september 2012

Bussresan – inte så säker som man tror

Bilen är säkrare än stadsbussen. Åtminstone för bilisten själv. Detta enligt en ny forskningsrapport som har jämfört skaderisken för de två trafikslagen genom att räkna in hela resan från dörr till dörr. Resultaten visar att en bussresa i tätort ökar risken för skada med 75 procent jämfört med motsvarande bilresa.

– Fler skadas än vad som framgår av officiell olycksstatistik, säger Anders Wretstrand, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och rapportförfattare.

Analyserna visar att bussresenärernas skador inte beror på att bussen kolliderar med något annat fordon – sådana är ovanliga – utan på fallolyckor till och från bussen, i samband med på- och avstigning samt fallolyckor ombord på grund av ryckig körning. Att man skadas på väg till eller från busshållplatsen beror oftast på halkigt eller ojämnt underlag.

Trots att bussen är mer vansklig än bilen för den enskilda individens säkerhet, menar Anders Wretstrand att bussen ändå bättre ur ett samhällsperspektiv.

– Bilisten orsakar skador på andra trafikanter, främst gående och cyklister. De tar också stort utrymme i staden. På så sätt leder bilresandet leder till större negativa, externa effekter.

I sin studie har forskarna gått igenom det nationella trafikskaderegistret Strada, till vilken sjukhusen inrapporterar skadade i trafiken som kommer till landets akutmottagningar för behandling. Där har de tittat både på frekvens och totala kostnader för skadorna. Anders Wretstrand och hans kollegor har begränsat sig till de skånska sjukhusen, men han tror att resultaten också gäller för också övriga Sverige.

Nu hoppas forskarna att deras sammanställning kan bidra till att bussar och kollektivtrafik i staden blir både säkrare och attraktivare. I rapporten ger de förslag på hur det kan gå till.

– Det kan handla om att skapa ett lärande system där man premierar busschaufförer att felrapportera. Ett sådant system skulle bygga på avtal mellan beställare, exempelvis Skånetrafiken, och utförare, vanligtvis bussentreprenören, säger Anders Wretstrand.

– Idag är många busschaufförer hårt pressade och har ingen vinning av att föra information olika slags incidenter vidare.

Andra förslag går ut på att utforma bättre avstigningsplatser invid busshållsplatser för att minska risken för fallolyckor samt ny utformning av bussens interiör, såsom sittplatsernas placering.

– Viktigast är att prioritera bussen i gatumiljön för jämnare hastighet samt att skapa säkrare gångmiljöer för en attraktiv stad.

KONTAKT & INFORMATION

Läs rapporten ”Hur säker är bussen? Skador och risker i samband med bussresor i tätort”:

För mer information, kontakta Anders Wretstrand, 0766-32 78 65. Anders.wretstrand@tft.lth.se eller Bengt holmberg, rapportförfattare jämte Anders Wretstrand och professor emeritus i trafikteknik, 046-211 84 84

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera