Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2012

Miljövänligare transporter? Intressekonflikter i besluts- och planeringsprocesser

Trots politiska mål om miljövänligare transportsystem och kunskap om lämpliga åtgärder går omställningen sakta, enligt en ny rapport. Mål- och intressekonflikter påverkar möjligheterna att skapa miljövänligare transportsystem på kommunal och regional nivå.

Resultaten kommer från VTI-rapport 754 där besluts- och planeringsprocesser har analyserats i två kommuner och en region; Örebro, Borlänge och Skåne.

Fallen beskriver hur politikers och tjänstemäns intressen, ställningstaganden och avvägningar mellan mål påverkar besluts- och planeringsprocessernas utfall.

Fallstudien av utbyggnaden av handel i Örebro analyserar kortsiktiga kommunala beslut och planering som leder till mer transporter med bil. Fall till fall-styrningen resulterade i att mål om ekonomisk tillväxt fick förtur över miljömål. Också i Borlänge var politikerna tvungna att väga mål mot varandra i anslutning till handelsetableringar.

Dessa båda exempel illustrerar på olika sätt hur kommuner låser sig fast i bilbaserade transportsystem, trots politiska mål om motsatsen. Skånefallet visar samtidigt hur kommuners ekonomiska drivkrafter kan möjliggöra kommunal samordning och skapandet av regionalt fungerande kollektivtrafiksystem.

De tre exemplen visar sammantaget hur kommuners ekonomiska drivkrafter måste hanteras och styras för att det ska vara möjligt att öka takten i omställningen mot miljövänligare transportsystem. Det finns åtminstone två sätt att göra det på. Det första sättet är att förändra lagstiftning och regelverk för kommunalt beslutsfattande och planering. Det andra sättet att angripa problemet är att inom ramen för rådande lagstiftning utnyttja kommunernas ekonomiska drivkrafter för att få till stånd en mer miljövänlig samhällsplanering. Exemplet med kollektivtrafikens styrning och regional samordning av samhällsplanering i Skåne visar att det kan vara en framkomlig väg för att få till stånd miljömässigt ”bättre” beslut  och planering. Framtida forskning bör därför studera denna möjlighet mer i detalj.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera