Tema

Doktorandsamarbete ger 16 miljoner till Textilhögskolan

Under sommaren blev det klart att Textilhögskolan tillsammans med fyra andra lärosäten har blivit beviljade EU-programmet för utbildning, Erasmus Mundus. Redan nästa år växer forskarstyrkan på institutionen med tre nya doktorander.

Doktorandprogrammet innebär att tre doktorander forskar 1½ år på Textilhögskolan, sedan 1 ½ år på den tekniska högskolan i Iasi i Rumänien eller Politecnico di Torino i Italien och till sist 1 år på Soochow University i Kina.

– Det ingår i programmets koncept att doktoranderna ska skaffa sig erfarenheter från olika platser och få nya perspektiv på forskningen, säger Håkan Torstensson, professor och en av dem som arbetat fram ansökan till programmet.

Sammanlagt handlar det om tio doktorander per år som startar på de fem olika lärosätena. Textilhögskolan tilldelas ca 16 miljoner kronor under en sjuårsperiod för att finansiera de nya doktoranderna som kommer till högskolan.

– Doktoranderna kommer att stärka vår forskningsmiljö, vilket i sin tur är bra för våra examensrättigheter inom forskningen, säger Håkan Torstensson.

De tre doktoranderna kommer att forska inom följande teman:
– Risk/säkerhet och resiliens i den textila värdekedjan
– Nya organisationsmodeller för hållbara textila processer och leveranskedjor
– Hållbar policy och hållbar konsumtion i den textila leveranskedjan
– Hållbara och innovativa designprocesser och material

Fotnot: Det femte lärosätet som är en del av samarbetet är ENSAIT i Frankrike.
Kontakt: Håkan Torstensson, 0708-60 68 25
Text: Therese Rosenblad

Doktorandsamarbete ger 16 miljoner till Textilhögskolan

 lästid ~ 1 min