Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2012

Svensk-franskt samarbete stärker forskningen

Riksbankens Jubileumsfond satsning på internationella samarbetet ger resultat. Under året startade det svensk-franska forskningsprogrammet The Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics tillsammans med Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH, Paris), där svenska filosofer forskar sida vid sida med franska ekonomer. Tillsammans söker de lösningar på grundläggande samhällsproblem.

Syftet med samarbetet är att föra samman moralfilosofi, politisk filosofi och ekonomisk teori för att påverka analys, berättigande och kritik av politiska och ekonomiska institutioner och politiska beslut.

– Detta har visat sig vara ett givande synsätt för många problem och har även genererat nya forskningsvägar, säger Gustaf Arrhenius, som tillsammans med Marc Fleurbaey leder forskningssamarbetet.

The Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics handlar om att finna lösningar på relevanta samhällsproblem, bland annat att försöka hitta ett bättre mått för att mäta ojämlikhet respektive välstånd och välmåga. Gustaf Arrhenius nämner Human Development Index, som Amartya Sen varit med om att utveckla, som dock fungerar bäst på fattiga länder. Det behövs även mått för rika länders utveckling som inte enbart fokuserar på folks inkomster utan även väger in känslan av trygghet, allmän tillit och välmående.

Ytterligare en fråga som sysselsätter forskarna är makt. Idag saknas ett bra mått på maktförhållanden mellan individer så som det finns på ojämlikhet och välstånd. Här hoppas filosoferna och ekonomerna kunna föra diskussionerna framåt.

Minst ett 40-tal forskare kommer att vara knutna till programmet under kortare eller längre tid. Därtill äger ett intensivt seminarie-, workshop- och konferensverksamhet rum. Bara under vårterminen 2012 har fyra workshops och en större konferens ägt rum i Paris.

– Det har varit minst sagt intensivt, men vi har ju fått resurser för att kunna ha den här sortens verksamhet, säger Gustaf Arrhenius.

I februari 2011 skrev RJ och den franska stiftelsen Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH, Paris) ett avtal om forskningssamarbete. Samarbetet får även stöd av Franska Institutet i Stockholm (Institut Français de Suède) och Frankrikes stockholmsambassad.

KONTAKT
För mer information om samarbetet, kontakta Maria Wikse, maria.wikse@rj.se
The Franco-Swedish Program in Philosophy and Economics, Gustaf Arrhenius, gustaf.arrhenius@scasss.uu.se  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera