Tema

Fetmakirurgi ger kraftigt minskad risk för diabetes

Fetmakirurgi minskar den långsiktiga risken att insjukna i diabetes med över 80 procent hos personer med fetma. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin som presenteras i ansedda The New England Journal of Medicine.

Ett fetmakirurgiskt ingrepp är betydligt mer effektivt för att förhindra diabetes hos personer med fetma än traditionell vård och livsstilsförändringar.

Det visar professor Lars Sjöström och hans kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i en ny studie.

I studien jämfördes 1 658 personer som genomgått fetmakirurgi med en kontrollgrupp bestående av 1 771 lika överviktiga personer som fick traditionell vård.  Under de femton år som personerna följdes utvecklade 392 personer i kontrollgruppen diabetes, medan endast 110 diabetesfall konstaterades i gruppen som genomgick fetmakirurgi.

– Våra resultat visar att risken för att insjukna i diabetes kan reduceras med mer än 80 procent med hjälp av fetmakirurgi. Det är en extremt hög riskreduktion, säger Lars Sjöström.

Studien bygger på den omfattande undersökningen Swedish Obese Subjects (SOS), som hittills resulterat i mer än 90 vetenskapliga artiklar och som visat att fetmakirurgi har mycket gynnsamma effekter också på cancer, kardiovaskulär sjukdom, total dödlighet och hälsorelaterad livskvalitet.

– Den positiva effekten på diabetes gäller för både kvinnor och män, och graden av övervikt vid studiestart påverkade inte det gynnsamma utfallet, säger Lars Sjöström.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikeln “Batriatric Surgery and Prevention of Type 2 Diabetes in Swedish Obese Persons” publiceras i NEJM den 23 augusti.

FAKTA SOS-STUDIEN
Swedish Obese Subjects, SOS, är en av världens största studier om fetmabehandling. Resultaten som producerats inom studien har bidragit till att fetmakirurgin i Sverige utvecklats från några hundra operationer per år 1987 till närmare 10 000 operationer under 2011.

Kontakt: Lars Sjöström, Senior professor vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin och ordförande i Styrgruppen för Swedish Obese Subjects. lars.v.sjostrom @medfak.gu.se
Lena Carlsson, Professor vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin. Administrativ chef för Swedish Obese Subjects. lena.carlsson @medic.gu.se
Markku Peltonen, Docent, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors. Peltonen är SOS-studiens statistiske expert. Markku.Peltonen @thl.fi

Fetmakirurgi ger kraftigt minskad risk för diabetes

 lästid ~ 1 min