Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2012

Ny behandlingsmetod skonsammare för barn med hjärntumör

Barn som strålbehandlas för hjärntumör riskerar att drabbas av bestående biverkningar. Forskare vid Sahlgrenska akademin har provat en ny form av riktad strålbehandling som skonar de delar av hjärnan som styr minne och inlärning.

Barn som strålbehandlas mot hjärnan löper stor risk att drabbas av bestående, kognitiva biverkningar.

Biverkningarna beror på att strålningen även träffar frisk vävnad, vilket minskar nybildningen av celler i framför allt den del av hjärnan (hippocampus) som är involverad i minne och inlärning.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en modellstudie testat nyare strålbehandlingstekniker som skulle kunna minska de skadliga biverkningarna.

Forskarna utgick ifrån sex barn som fått konventionell strålbehandling för medulloblastom, en form av hjärntumör som nästan enbart drabbar barn, och simulerade behandlingsplaner med protonterapiteknik och nyare fotonterapitekniker.

Varje behandlingsplan skräddarsyddes av läkaren Malin Blomstrand och fysikern Patrik Brodin och deras kollegor. Resultaten visar att risken för kognitiva biverkningar skulle kunna  minskas avsevärt med de nya strålbehandlingsteknikerna, framför allt protonterapin.

– Detta skulle kunna medföra bättre livskvalitet för de barn som tvingas genomgå strålbehandling mot hjärnan, säger Malin Blomstrand.

INFORMATION OCH KONTAKT
Arikeln “Estimated clinical benefit of protecting neurogenesis in the developing brain during radiation therapy for pediatric medulloblastoma” publiceras i tidskriften Neuro-Oncology.

Kontakt: Malin Blomstrand, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031 786 3819 031 342 8874 malin.blomstrand @neuro.gu.se

FAKTA PROTON- OCH FOTONTERAPI
Till skillnad från traditionell röntgenstrålning och elektronstrålning, som går rakt igenom kroppen och därmed skadar även frisk vävnad, kan energin i en protonstråle varieras så att den når ett bestämt djup. På så sätt kan strålningen koncentreras till själva tumören och stråldosen höjas utan ökad risk för biverkningar. Fotonterapi är en högenergisk röntgenstrålning som fungerar på ett liknande sätt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera