Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 augusti 2012

Svenska lagar hindrar effektivitet inom försvaret

En ny studie visar att geografisk närhet till leverantörerna är viktiga för förmågan att hantera olika krav på fredsfrämjande insatser. Kraven i den svenska lagen för offentlig upphandling hindrar Försvarsmakten från att genomföra en effektiv försörjning av fredsfrämjande insatser.

Fredag 17 augusti försvarade Per Skoglund sin doktorsavhandling i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Avhandlingen, med titeln ”Sourcing decisions for military logistics in Peace Support Operations – A case study of the Swedish armed forces” [Ref 1] undersöker hur försörjningsbeslut påverkar logistiken inom den svenska försvarsmaktens fredsfrämjande insatser (PSO) och hur besluten även har verkan på den operativa effektiviteten i försvarsmakten och PSOs. Per Skoglund har tittat på försvarsmaktens PSO:s under perioden 2002-2010 med fokus på två insatser i Liberia och i Adenviken.

Studien visar att geografisk närhet till, och partnerskaps med, leverantörerna är viktiga för förmågan att hantera olika krav på fredsfrämjande insatser. Kraven i den svenska lagen för offentlig upphandling hindrar Försvarsmakten från att genomföra en effektiv försörjning av fredsfrämjande insatser.

Försörjningsbeslut identifierades som en logistisk nyckelfunktion. Besluten förändrades mellan olika faser under insatsen och var viktiga för logistiskresultatet. De möjliggjorde anpassning av logistiken i en fientlig miljö, förbättrade effektiviteten under insatsen och ledde till ett effektivare användande av skattebetalarnas pengar.

Enligt studien kan logistik och inköp i fredsfrämjande insatser bidra till den övergripande fredsutvecklingsprocessen genom förvärv av vissa varor och tjänster i insatsområdet, skrivställning på internationella leverantörer att etablera relationer i insatsområdet och att stödja återuppbyggnaden av nationen med insatser av militära logistikresurser.

Fakultetsopponent vid disputationen var professor David Moore, Cranfield University. Betygsnämnden bestod av professor Thomas Johnsen, Audencia Nantes School of Management, France, professor Gyögyi Kovacs, Hanken School of Economics, Finland, och docent Adele Berndt, JIBS. Ordförande var professor Susanne Hertz (huvudhandledare).

KONTAKT
Per Skoglund
per.skoglund@jibs.hj.se
Tel. 036 – 10 18 56
Mobil. 070 – 676 65 28 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera