Artikel från Stockholms universitet
20 augusti 2012

Lärarutbildningarna allt mer populära

I många fall krävs höga betyg för att komma in på lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Det visar statistiken från andra sökomgången av antagningen inför höstterminen.

– Det är mycket glädjande att lärarutbildningarna ökar i popularitet. De allra flesta utbildningarna har fler sökanden än platser, och det krävs ofta höga betyg för att komma in. Det gäller inte minst utbildningar med inriktning mot yngre barn, säger Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet.

Förskollärarprogrammet fortsätter att vara mycket populärt med nästan 1200 sökanden på 150 platser, alltså cirka åtta sökanden per plats. Här krävs det ett meritvärde på 14,7 för att komma in, det vill säga nästan VG i genomsnitt.

Att bli lärare i grundskolan är också mycket populärt. Hela 758 sökanden (åtta sökanden per utbildningsplats) har sökt grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Ett meritvärde på 17,10 krävs för att komma in, lika högt som för exempelvis kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik.

Också de andra två inriktningarna på grundlärarprogrammet, mot fritidshem respektive mot årskurs 4-6, är populära med fem respektive fyra sökanden per plats.

På ämneslärarutbildningen med inriktning mot årskurserna 7-9 är treämnesinriktningen svenska, engelska och svenska som andraspråk mest populär med sju sökanden per plats. Bland studenterna på ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan är tvåämneskombinationen svenska och engelska mest populär med cirka tio sökanden per plats, tätt följt av ämneskombinationen engelska och historia. Lägre söktryck har de naturvetenskapliga inriktningarna inom ämneslärarutbildningen.

– Att de flesta ämneslärarprogrammen har ett lägsta meritvärde på 15, det vill säga VG i snitt, och att några ligger upp emot 20 eller till och med över är mycket positivt, säger Anders Gustavsson.

– Att rekrytera fler ämneslärare i naturvetenskapsämnena är en utmaning inför framtiden för alla lärosäten som erbjuder lärarutbildningar, även för oss, fortsätter Anders.
Också ur ett nationellt perspektiv blir lärarutbildningarna allt mer populära. Statistik som Högskoleverket publicerade före sommaren visar att söktrycket på lärarutbildningarna ökat med 21% i senaste sökomgången.

Lärarstudenterna kan se fram emot en god arbetsmarknad. Till år 2020 behövs 50 000 nya lärare, beräknar SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera