Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2012

Ojämn tillgång på lingon i år

I Götaland verkar det relativt sett bli gott om lingon i år. I norra Norrland ser det däremot ut att bli ont om lingon, åtminstone jämfört med ett normalår. Det visar Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) prognos. Södra Norrland liksom Svealand får något mindre än normala mängder.

Det visar Sveriges lantbruksuniversitets (SLU:s) prognos. Södra Norrland liksom Svealand får något mindre än normala mängder.

Götaland tycks få gott om lingon i år, nästan 160 procent av medelvärdet för perioden 2003–2011. För norra Norrland tycks det dock bara bli drygt 40 procent av medelvärdet enligt årets lingonprognos. Det är därmed det fjärde svaga lingonåret i rad i Norr- och Västerbotten. Längre söderut i landet ser det lite bättre ut. I södra Norrland och i Svealand visar prognosen på 80-85 procent. Prognosen har tagits fram genom ett samarbete mellan Riksskogstaxeringen och enheten för skoglig fältforskning vid SLU.

– Vi ska dock komma ihåg att bärtätheten generellt sett är mycket större i Norrlands och Svealands lingonskogar än i Götalands. Även om tillgången i år är under hälften av det normala i norra Norrland, så finns det i genomsnitt lika många lingon per kvadratmeter där som i Götaland (6,2 bär/m², se figur 2 och karta), säger Ola Langvall, som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s skogliga försöksparker och tillägger:

– Lingonen börjar nu mogna så smått i de södra landsdelarna, men än är det inte riktigt dags att ge sig ut och plocka skogens röda guld.

Liksom för blåbären, är chansen stor att sommarens blöta väder kan leda till att lingonen blir ovanligt stora i år. Tillgången på blåbär i kilo räknat har nämligen visat sig vara högre än vad den ursprungliga prognosen indikerade (som enbart baserade sig på antalet bär).

Om årets blåbärstillgång
Prognosen för årets blåbärsskörd presenterades i början av juli av SLU och pekade på ett svagt år i Norrland och Svealand, men normal tillgång på blåbär i Götaland. Nya beräkningar med information från fler provytor visar istället på normala mängder i norra Norrland och bättre än så i södra Norrland. En orsak tycks vara att fler blåbärskart än normalt har utvecklats till bär.

– Blåbären har dock tagit ovanligt lång tid på sig att mogna i år, vilket förmodligen beror på den kyliga och regniga sommaren. Det innebär att säsongen för att plocka blåbär fortfarande pågår, till och med i Götaland.

Mer information
Föreståndare Ola Langvall, enheten för skoglig fältforskning, Asa försökspark, SLU.
Tel. 0472-26 31 80, Ola.Langvall@slu.se
Redovisningsansvarig Per Nilsson, Riksskogstaxeringen, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
Tel. 090-786 84 72, Per.Nilsson@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera