Tema

Nordiska vetesorter kan ge nyttigare bröd

Näringsinnehållet i vete kan förbättras med hjälp av en gen som upptäckts i gamla nordiska vetesorter, visar forskning vid bland annat Linköpings universitet.

Genen, som ökar innehållet av protein och mineraler i vetekärnan, kallas NAM-B1 och har tidigare bara påträffats i vilt emmervete (tvåkornsvete) som växer i Irak och Mellanöstern. I mer än 30 år har forskargrupper runt om i världen arbetat med att korsa in denna gen från emmervete till pasta- och brödvete.

De nya resultaten som publiceras i tidskriften Theoretical and Applied Genetics visar att högnäringsvarianten av genen finns tillgänglig på betydligt närmare håll.

Det var genom analyser av bevarade 140-åriga veteprover som forskarna vid LiU och Nordiska museet först började ana att genen kunde finnas i gamla sorter av brödvete. För att undersöka om så var fallet gjordes i samarbete med franska veteexperter en analys av mer än 500 sorter.

I en första omgång screenades 367 brödvetesorter från hela världen. Bara en handfull, drygt 1 procent, innehöll den sökta genen, och flera av dem kunde spåras till Norden. Därför screenades ytterligare 138 sorter, alla med nordiskt ursprung. Bland dessa fanns genen hos en tredjedel, nästan alla vårveten från Sverige, Danmark, Finland eller Norge.

– En möjlig förklaring till att genen funnits i de nordiska sorterna kan vara att den också bidrar till snabbare mognad, vilket kan vara av stor betydelse i ett kallare klimat, säger Jenny Hagenblad, universitetslektor i genetik vid Linköpings universitet.

Forskarna hoppas nu att de identifierade sorterna kan användas i växtförädling för att få fram nya vetesorter med förbättrat näringsinnehåll.

– Våra fynd är ett påtagligt exempel på hur studier av äldre kulturväxter kan få direkt tillämpning i modern växtförädling , säger Matti Leino, forskare i genetik och växtförädling vid Nordiska museet.

Artikel: Strong presence of the high grain protein content allele of NAM-B1 in Fennoscandian wheat [Ref 1] av Jenny Hagenblad, Linnéa Asplund, Francois Balfourier, Catherine Ravel och Matti W. Leino. Theoretical and Applied Genetics online first 1 augusti 2012.

Kontakt:
Jenny Hagenblad 013-286686, jenny.hagenblad@liu.se
Matti Leino 08-51954575, matti.leino@nordiskamuseet.se

Nordiska vetesorter kan ge nyttigare bröd

 lästid ~ 1 min