Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 augusti 2012

Plågsamma minnen från intensivvård kvarstår i flera år

Att vårdas vid en intensivvårdsavdelning kan ge så påträngande minnen att det försämrar livskvaliteten flera år efter olyckan. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin, som drar slutsatsen att allvarligt skadade patienter bör följas upp under längre tid.

Tidigare forskning har visat att många patienter som vårdas vid en intensivvårdsavdelning (IVA) kan ha påträngande minnen efter upplevelsen. Särskilt sårbara är personer som vårdats med respirator efter ett fysiskt trauma, till exempel en trafikolycka.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu gjort den första svenska studien i ämnet.

Forskaren Mona Ringdal och hennes kollegor har frågat drygt 40 patienter som intensivvårdats i respirator i Västra Götaland om deras hälsorelaterade livskvalitet och eventuella symtom på ångest och depression. Patienterna, som tillfrågades ett respektive fem år efter olyckan, hade alla svåra skador: mer än hälften intensivvårdades längre än en vecka, i många fall inkluderat flera dygn i respirator.

Resultaten visar att patienterna ännu fem år efter olyckan bar på påträngande minnen av intensivvården.   

–Minnesupplevelsen från intensivvården är levande många år efter olyckan. Minnena av panik och ångest förstärktes över tid, och nästan hälften av patienterna mindes även smärta. För en tredjedel kvarstod starka minnen av vanföreställningar, drömmar och hallucinationer, säger Mona Ringdal, forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin:

–Men ett av de största problemen är att många saknar minnen från olika delar av intensivvården, vilket i sig skapar ångest, säger Mona Ringdal.

Forskarna undersökte också den egenrapporterade livskvaliteten ett respektive fem år efter olyckan. I bara två av frågornas åtta aspekter upplevde patienterna att livskvaliteten förbättrats.

–Majoriteten upplevde en förbättring i hur de klarade av att fysiskt och emotionellt fungera efter skadan. Men en fjärdedel av patienterna uppgav klara symtom på ångest, och lika många hade symtom på depression ett år efter skadan. Hos sju respektive fem av de 40 patienterna kvarstod symtom på ångest och depression även efter fem år, säger Mona Ringdal.

Forskarnas slutsats är att livskvaliteten bara marginellt förbättras en längre tid efter intensivvården för dessa svårt skadade patienter, och att en mindre grupp patienter fortfarande visade symptom på depression och ångest fem år efter olyckan.

Som ett resultat bör svårt skadade patienter följas upp under längre tid, gärna av de sjuksköterskor som vårdat dem i det akuta skedet eftersom de kan klarlägga och fylla i minnesluckorna från den kritiska sjukdomstiden.

Artikeln Memories from intensive care unit persist for several years — A longitudinal prospective multi-centre study publiceras i tidskriften Intensive and Critical Care Nursing.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera