Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 augusti 2012

Framgångsrikt polarforskningsprojekt

För drygt ett år sedan beviljades Interact-projektet cirka 70 miljoner kronor inom EU:s sjunde ramprogram. Nu har satsningen på forskning och miljöövervakning i Norra polarområdet, med SLU-medverkan, utsetts till förebild bland EU-projekt.

Lapporten sedd från Abisko naturvetenskapliga station. Foto: Sofia Bryntse, SLU.
För drygt ett år sedan beviljades Interact-projektet cirka 70 miljoner kronor inom EU:s sjunde ramprogram. Nu har satsningen på forskning och miljöövervakning i Norra polarområdet, med SLU-medverkan, utsetts till förebild bland EU-projekt.
När Interacts föregångare Scannet startade 2001 bestod denna organisation av nio forsknings- och miljöövervakningsstationer i nordligaste Europa. Idag involveras 45 stationer samt fler än 30 organisationer i arton länder med anknytning till norra polarområdet. Övervakningen är viktig häruppe eftersom klimat och miljö förändras betydligt snabbare än i områden som saknar snö och is. Eftersom polarområdets klimatprocesser i viss grad driver den globala miljöförändringen så är kunskaper som tas fram i den arktiska världen viktiga även i ett globalt perspektiv.
– Ett infrastrukturprojekt är mycket större än ett vanligt forskningsprojekt. Vi har delegerats rollen som forskningsråd och delar ut totalt 40 miljoner kronor till ansökningar om att få jobba på stationerna, säger Tomas Thierfelder, docent i biometri med inriktning mot miljöanalys och geoinformatik på institutionen för energi och teknik, SLU Uppsala.
Den stora uppslutningen av forskare kring Interact och den snabba utbyggnaden av nätverket är ett av skälen till att projektet nu rankas som en ”Success Story” i EU-kommissionens sjunde ramprogram. Ett annat skäl är Interacts starka initiativ att kommunicera emellan stationer, till exempel för utbyte av information om pågående forsknings- och övervakningsinsatser. Här utvecklar SLU teknik varmed enskilda stationer kan basera beslut om den egna verksamheten på vad alla andra sysslar med. Detta stärker kunskapsöverföringen mellan stationer samtidigt som den totala övervakningsinsatsen effektiviseras.
Tomas Thierfelder leder ett av de tre forskningsprojekten inom Interact. Hans forskning handlar bland annat om nätverksbaserade infrastrukturer för miljöövervakning i Norra polarområdet.
– Vår vision är att flytta fokus från enskilda stationer till nätverket som ett virtuellt instrument för övervakning och kommunikation tvärs över det väldiga Norra polarområdet.
Abisko naturvetenskapliga station är en av de största noderna inom Interact. Enbart denna station besöks av fler än 600 forskare per år. Totalt handlar det om tusentals forskare som besöker Interact-stationerna varje år.
Mer information
Interact står för International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic (Infrastrukturer för forskning och miljöövervakning i Norra polarområdet).
Nätverkets webbplats: http://www.eu-interact.org
Sjunde ramprogrammets Success Stories: http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=success
Webbnyhet om Interact: http://www.slu.se/interact
Kontakt
Docent Tomas Thierfelder, institutionen för energi och teknik, SLU Uppsala.
Tel. 018-67 17 93, 070-172 04 72, e-post: Tomas.Thierfelder@slu.se
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera