Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juli 2012

Antibiotika kan ersätta operation vid blindtarmsinflammation

Standardbehandlingen vid akut blindtarmsinflammation är att operera bort blindtarmen. En studie vid Sahlgrenska akademin visar behandling med antibiotika i många fall kan vara lika effektivt.

Jeanette Hansson har i sin avhandling gjort två stora kliniska studier på vuxna patienter som drabbats av akut blindtarmsinflammation. I den ena studien har hon jämfört operation med antibiotikabehandling, i den andra behandlades blindtarmspatienter med antibiotika som förstahandsval.

Studierna, som genomfördes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus, visade att för en majoritet av patienterna var en behandling med antibiotika lika effektivt som operation.

– En del är så sjuka att operation är helt nödvändig, men av de som kan behandlas med antibiotika läker 80 procent ut och blir friska, säger Jeanette Hansson.

Jeanette Hanssons avhandling visar dessutom att patienter som behandlas med antibiotika riskerar färre komplikationer jämfört med opererade.

Risken för återfall inom ett år efter antibiotikabehandling ligger på omkring 10 till 15 procent. Jeanette Hansson och hennes kollegor hoppas kunna kartlägga återfallsrisken på längre sikt, och dessutom kunna studera om även återfall skulle kunna behandlas med antibiotika.

I ett större perspektiv skulle ökad antibiotikaresistens också kunna påverka behandlingen.

Slutsatsen är ändå att antibiotika utgör ett fullgott alternativ till operation hos vuxna patienter i dagsläget, förutsatt att patienten accepterar risken för återfall.

– Det är viktigt att notera att de som behöver opereras på grund av återfall, eller för att antibiotikan inte haft effekt, enligt våra studier inte riskerar fler komplikationer än vid en primär operation, säger Jeanette Hansson.

Avhandlingen Antibiotic therapy as single treatment of acute appendicitis försvarades vid en disputation i maj.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/28960

INFORMATION OCH KONTAKT
Jeanette Hansson, medicine doktor vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och specialistläkare i kirurgi, Länssjukhuset Kalmar 0480-81464, jeanetteh@ltkalmar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera