Artikel från Södertörns högskola
20 juli 2012

Silvermynt första fynden från skeppet Mars

Undersökningen av vraket av 1500-talsskeppet Mars är i full gång. Ett par silvermynt har bärgats och dykarna har siktat en mängd andra föremål.

I två veckor har ett undersökningsteam nu varit ute vid vraket efter skeppet Mars och gjort de första ordentliga undersökningarna av fyndplatsen. Mars sjönk 1564 utanför Ölands kust och vraket är ett av de bäst bevarade vraken från denna tid. Sommaren 2011 gjorde ett team från Ocean Discovery upptäckten av skeppsvraket. Nu börjar den tekniska och vetenskapliga dokumentationen av skeppet Mars.

– Det är unikt att hitta ett så gammalt välbevarat vrak. Det ger fantastiska möjligheter att få ytterligare inblick i 1500-talssamhället och det liv människor hade då, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola och vetenskaplig ledare för undersökningen av fyndplatsen.

MARIS vid Södertörns högskola är vetenskapligt ansvariga för projektet som genomförs tillsammans med företagen Ocean Discovery, Deep Sea Productions och Marin Mätteknik. Vetenskapliga partners är också Försvarshögskolan och Sjöhistoriska museet.

Ett av de föremål som bärgats från vraket är en silverdaler, präglat med Erik XIV:s porträtt och valspråk. Myntet kan vara en del av den stora skatt som enligt sägnen ska ha följt skeppet till botten. Johan Rönnby tror att det finns många fler mynt vid vrakplatsen. Dykarna har hittills även siktat ett stort antal kanoner, spår av mänskliga kvarlevor och en mängd bruksföremål.
Tack vare att skeppet ligger så djupt som 70 meter är det fortfarande välbevarat. Men samtidigt gör det stora djupet att det är en utmaning att undersöka vraket.

– På 70 meters djup kan man inte dyka med vanliga lufttuber, utan måste använda en gasblandning. Det är oerhört krävande och tar tid. Det kan ta upp till två timmar att göra en uppstigning efter ett dyk, berättar Johan Rönnby.

Under den första perioden av dykningar vid Mars var Kungen på inofficiellt besök. Torsdagen den 12 juli tog Kungen del av arbetet med undersökningen av vraket.
Under sommaren kommer teamet att fortsätta den vetenskapliga undersökningen av vraket, samtidigt som man spelar in en dokumentär och en internationell storfilm.

INFORMATION OCH KONTAKT
Skeppet Mars byggdes i Kalmar 1563 och var sin tids största svenska fartyg. Hon sjönk under det Nordiska sjuårskriget (1563-1570) i en strid mellan den svenska och den dansk-lübska flottan i maj 1564. Strax efter att skeppet äntrats och börjat plundras av fienden exploderade det. Ombord fanns mellan 100-200 kanoner och ca 600 man, varav de flesta omkom när Mars gick under.

Silverdaler var inte ett handelsmynt, utan internationellt mynt. På det mynt som bärgats från Mars finns ett porträtt av Erik XIV, i kungakrona hållandes ett svärd och riksäpplet. På den andra sidan finns riksvapnet och kungens valspråk: “Gud ger åt den han vill” (Deus dat cui vult).

Kontakt:

Professor Johan Rönnby, Johan.Ronnby@sh.se.
MARIS – marinarkeologiskt forskningsinstitut vid Södertörns högskola

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera