Tema

Förbättrad överlevnad för patienter med kronisk blodsjukdom

Prognosen för överlevnad för patienter med kroniska myeloproliferativa sjukdomar har förbättrats under de senaste decennierna. Detta trots att inga målsökande läkemedel ännu registrerats för denna grupp av sjukdomar.

I Sverige drabbas varje år cirka 450 personer av kroniska myeloproliferativa sjukdomar, en samlingsbeteckning för tre kroniska blodsjukdomar som innebär alltför hög produktion av celler i benmärgen. Polycytemia vera ger överproduktion av röda blodkroppar, essentiell trombocytemi ger förhöjd bildning av blodplättar och primär myelofibros innebär överproduktion av bindväv i benmärgen vilket leder till låga blodvärden.

Till sjukdomsbilden hör bland annat ökad risk för blodproppar och blödningar. Den behandling som ges i form av blodtappning, radioaktiv fosfor eller cellgifter syftar i första hand till att lindra symptom och minska risken för komplikationer.

I den nu publicerade studien ingick samtliga fall av kroniska myeloproliferativa sjukdomar som rapporterats till Cancerregistret mellan åren 1973 och 2008, totalt 9 384 patienter. Resultatet visar att även patienter med den mildaste formen av de myeloproliferativa sjukdomarna (essentiell trombocytemi) har en viss överdödlighet jämfört med normalbefolkningen – något som man tidigare inte trott.

I motsats till vissa tidigare publicerade studier visade sig patienter med polycytemia vera ha en kortare livslängd. Nytt fynd var att även patienter med essentiell trombocytemi hade en förkortad överlevnad, vilket inte majoriteten av forskningsrapporter tidigare visat. Patienter med primär myelofibros hade som väntat en kortare överlevnad jämfört med normalbefolkningen.

– Samtidigt ser vi att överlevnaden hos patienter med polycytemia vera och essentiell trombocytemi har förbättrats under den tidsperiod vi studerat. Det är mycket hoppingivande, säger Malin Hultcrantz som lett studien. För essentiell trombocytemi patienter var livslängden nästan i nivå med normalbefolkningens under den senaste perioden 2001-2008.

– Det finns ett stort intresse hos den medicinska forskningen att ta fram och utveckla nya behandlingar mot dessa sjukdomar. Vår förhoppning är att prognosen vid myeloproliferativa sjukdomar fortsätter att förbättras, och helst i snabbare takt, säger Malin Hultcrantz.

INFORMATION OCH KONTAKT
Den populationsbaserade studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology. Publikation: ”Patterns of survival among 9,384 patients with myeloproliferative neoplasms diagnosed in Sweden 1973-2008; a population-based study”, Malin Hultcrantz, Sigurdur Yngvi Kristinsson, Therese M-L Andersson, Ola Landgren, Sandra Eloranta, Åsa Rangert Derolf, Paul W. Dickman & Magnus Björkholm, Journal of Clinical Oncology, online  ahead of print 16th July 2012.

Kontakt: Malin Hultcrantz, Läkare, doktorand, tel: 08-5177 00 00 (Växel KS), e-post:
malin.hultcrantz@ki.se”>malin.hultcrantz@ki.se
Magnus Björkholm, professor  Institutionen för medicin, Solna, tel 08-517 741 98, e-post:
magnus.bjorkholm@karolinska.se”>magnus.bjorkholm@karolinska.se

Förbättrad överlevnad för patienter med kronisk blodsjukdom

 lästid ~ 2 min