Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2012

SLU samlar kompetens om kust och hav

SLU har inrättat ett nytt miljöanalysprogram om kust och hav. Programmet samlar universitetets marina kompetens inom miljöanalys och har som mål att stödja arbetet med att nå nationella och internationella miljömål.

Sveriges lanbruksuniversitet, SLU, inrättar ett nytt miljöanalysprogram om kust och hav. Programmet samlar universitetets marina kompetens inom miljöanalys och har som mål att stödja arbetet med att nå nationella och internationella miljömål.
– Program Kust och hav ska ge en helhetsbild av tillstånd och trender i Östersjön och Västerhavet, säger Lena Bergström, nybliven koordinator för programmet.

Kust och hav koordineras av Lena Bergström tillsammans med Håkan Wennhage, båda vid institutionen för akvatiska resurser på SLU. Totalt omfattar verksamheten ett sextiotal olika projekt som spänner från provfisken och beståndsuppskattningar av fisk till bedömningsgrunder och rådgivning inom marin förvaltning. Den internationella dimensionen inom programmet är viktig, eftersom förvaltningen av havet i flera avseenden är ett delat ansvar mellan kuststater.

Fisken är i fokus
En intressant frågeställning i programmet är att utveckla rådgivning som baserar sig på ekosystemet som en helhet. Där är fisken och fisket en viktig del, men även klimatförändringar, övergödning och människans ökande användande av havsmiljön.
– Vi kommer också att arbeta med de rumsliga aspekterna av förvaltningen. Var i havet har vi höga naturvärden? Spelar det någon roll var vi tar ut fisken? säger Lena Bergström.

Verksamheten bygger på samverkan med myndigheter som ansvarar för vattenmiljöfrågor i kust och hav, både internationellt, nationellt och regionalt, och med andra aktörer inom svensk havsforskning.
– Bakgrunden till att SLU startat programmet är att universitetet fick ett stort tillskott av verksamhet relaterad till kust- och havsfrågor i och med avvecklingen av Fiskeriverket förra året. En del av denna verksamhet ryms inom miljöanalysprogrammet Sjöar och vattendrag, men merparten hamnar inom Kust och hav, säger Lena Bergström.

INFORMATION OCH KONTAKT
Lena Bergström (koordinator), lena.bergstrom@slu.se, institutionen för akvatiska resurser, SLU. Telefonnummer 010-478 4116
Håkan Wennhage (biträdande koordinator), hakan.wennhage@slu.se, institutionen för akvatiska resurser [Ref 2], SLU. 010–4784051 eller 076–1334455
Läs mer: www.slu.se/kusthav eller www.slu.se/coastsea

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera