Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2012

Säkerhetsrisker kopplat till däck, fälg och hjul

I VTI notat 29-2012 redovisas resultatet av en litteratursökning angående trafiksäkerhetseffekter kopplat till däck, fälg och hjul. Det konstateras att den mesta forskningen i ämnet rör däck och då främst materialutmattningsprocesser som leder till slitbaneseparation eller däckexplosion. Det finns flera områden kvar som behöver studeras närmare inom ämnet.

Det finns flera områden som behöver studeras närmare inom kopplingen mellan däck, fälg, hjul och trafiksäkerhet. Forskningen som finns idag i ämnet rör främst däck, och då materialutmattningsprocesser som leder till slitbaneseparation eller däckexplosion. Många studier har fokuserat på inverkan av för lågt lufttryck, medan studier av för högt lufttryck är mindre vanligt förekommande. I VTI notat 29-2012 redovisas resultatet av en litteratursökning angående trafiksäkerhetseffekter kopplat till däck, fälg och hjul som genomförts i samråd med VTIs bibliotek.

För tunga fordon anses överlast vara en trolig bakomliggande faktor till att däck åldras i förtid och slutligen havererar. Det saknas dock studier som visar på hur vanligt det är att fordon kör med överlastade axlar och korrelationen mellan däckhaverier. Vidare är det få som studerat uppkomsten av fälgskador och dessa skadors koppling till trafikolyckor.

När det gäller hjulet som helhet så är nästan all trafiksäkerhetsrelaterad forskning kopplad till lossnande hjul. Inget finns gjort angående inverkan av olika hjulinställningar, däckbalansering, navcentrering etc. Det finns inte heller några studier av användning av punkteringsspray och den potentiella fara det kan leda till. Således finns det flera områden kvar som behöver studeras närmare inom kopplingen mellan däck, fälg, hjul och trafiksäkerhet.

När det gäller däck visar ett antal studier på hur mönsterdjupet påverkar våtgreppet vid bromsning, och hur däck med mindre än 3 mm mönsterdjup tappar ca hälften av tillgänglig friktion jämfört med nya däck. Fordon med slitna däck (< 3 millimeter) är också starkt överrepresenterade i finsk olycksstatistik. Ingen forskning hittades på hur olika däckdimensioner och fabrikat monterat på ett fordon påverkar dess trafiksäkerhet. Flera studier visar dock på risken att placera nya däck på framaxeln och slitna däck på bakaxeln och det finns en samstämmighet om att vid utbyte av två däck ska de nya däcken alltid placeras på bakaxeln, oavsett om fordonet är fram- eller bakhjulsdrivet.

Bland tunga fordon är däckdefekter näst efter bromsfel den vanligaste fordonsdefekten bland tunga lastbilar involverade i dödsolyckor i USA. För dessa olyckor står däckexplosion för 40 procent av de rapporterade felen på däck. För tunga fordon är annars slitbaneseparation den vanligaste orsaken till att ett hjul havererar, följt av vägskada. Slitbaneseparation och däckexplosion uppstår på grund av utmattning i däcket, och för däckexplosion är de vanligaste orsakerna att däcket framförts med för lågt lufttryck eller har överbelastats vilket ger överhettade däck.

Lossnande hjul till tunga fordon är ett vanligt problem i många länder och i exempelvis Storbritannien räknar man med att 3-7 dödsolyckor inträffar varje år som följ av detta. Orsaken till att hjul lossnar på tunga fordon är bristfällig montering. Felaktigt åtdragningsmoment är den vanligaste orsaken, både för löst och för hårt åtdragningsmoment kan medföra att hjulen lossnar.
VTI notat 29-2012

INFORMATION
Mattias Hjort

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera