Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2012

Potentiellt sjukdomsframkallande vibriobakterier i Öresund

Bakterierna i Öresunds musslor är potentiellt sjukdomsframkallande och dessutom mer resistenta mot antibiotika än bakterier från Indien och Moçambique. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat bakteriestammar kopplade till utbrottet av badsårsfeber i Blekinge 2006.

Så kallade vibriobakterier förekommer naturligt våra vattenmiljöer och är oftast ofarliga för människor. Men i vissa fall kan kontakt med bakterierna orsaka allvarliga sjukdomar som kolera, mag- och sårinfektioner och blodförgiftning.

Den globalt sett vanligaste smittkällan för bakteriell maginfektion är skaldjur.
Forskaren Betty Collin vid Sahlgrenska akademin och hennes kollegor vid Högskolan Kristianstad och Sven Lovéns Centrum för Marina Vetenskaper vid Göteborgs universitet, har studerat förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i musslor från Öresund under sommaren 2006, då flera fall av badsårsfeber – varav två med dödlig utgång – rapporterades från Blekinge.

– Dessa sårinfektioner orsakades av en bakterie kallad Vibrio cholerae, och vår studie visar att denna bakterie är normalt förekommande i vatten från Öresund. Eftersom musslor filtrerar vatten och därmed kan ackumulerar bakterier i sin vävnad kunde vi även se att musslan kan vara en betydande smittspridare för maginfektioner orsakade av vibrios, säger Betty Collin, som presenterar resultaten i sin avhandling.

Resultaten visar att det fanns flest vibriobakterier i vattnet när vattentemperaturen översteg 17 grader.

Forskarna har också genomfört motsvarande undersökning i havet utanför Moçambique, där många av landets invånare är beroende av skaldjur för sin dagliga föda. Här fann Betty Collin och hennes kollegor att det finns potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i musslor oberoende av säsong, men att de är vanligast vid hög vattentemperatur.

En jämförelse mellan bakterier från moçambikanska musslor och bakteriestammar isolerade i Sverige och Indien visade att svenska bakterier har betydligt högre antibiotikaresistens.

I avhandlingen konstaterar också Betty Collin att dagens metoder inte är tillräckligt effektiva för att skilja sjukdomsframkallande Vibrio cholerae från ofarliga bakterier.

– Det innebär att det är svårt att göra en riskbedömning för Östersjöns bakteriehalter. Våra resultat visar att det är fler sjukdomsfall ju varmare vattnet är, och med tanke på att Östersjön är ett av de vatten i världen där temperaturhöjningen är som allra högst är det av stor vikt att studier som dessa uppmärksammas, säger Betty Collin.

Avhandlingen Characterization and persistence of potential human pathogenic vibrios in aquatic environments försvarades vid en disputation den 7 juni.

INFORMATION OCH KONTAKT
Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/28963

Kontakt: Betty Collin, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt forskare vid Högskolan Kristianstad 044-203196, 0703 307 910 betty.collin@hkr.se“>betty.collin@hkr.se

Presskontakt Krister Svahn Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 0766-18 38 69, 031-786 3869 krister.svahn@sahlgrenska.gu.se“>krister.svahn@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera