Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juli 2012

Signalmolekylers samspel utvecklar ögats linsceller

Balansen mellan två signalmolekyler är kritisk för om tidiga linsceller i ögat ska fortsätta dela sig eller lämna cellcykeln och mogna till linsfiberceller. Det visar en forskargrupp vid Umeå universitet.

– Upptäckterna har en stor principiell betydelse för vår förståelse av hur olika typer av celler bildas under fostertiden. Om vi vet hur det ska fungera normalt sett underlättar det möjligheterna att i framtiden hitta åtgärder när någonting går snett, berättar Lena Gunhaga, docent vid Umeå centrum för molekylär medicin.

Synen tillhör ett av våra sensoriska system som är avgörande för vår förmåga att uppfatta omvärlden. För att vi ska kunna se måste linsen i ögat bildas. Linsfiberceller börjar utvecklas tidigt under fosterstadiet, men det fortsätter att bildas linsfiberceller under hela vår livstid.
– Vilka signaler som styr vilka linsceller som fortsätter att dela sig och vilka som lämnar cellcykeln och mognar till linsfiberceller har hittills till största del varit okänt, berättar Lena Gunhaga.

Nu har hennes forskargrupp kunnat visa att balansen mellan två signalmolekyler är kritisk för beslutet om linsceller ska stanna i cellcykeln eller mogna till funktionella linsfiberceller.
Den ena signalmolekylen (FGF) styr celldelning oberoende av den andra signalmolekylen (BMP). Däremot kontrollerar båda signalmolekylerna processen att lämna cellcykeln och mogna till linsfiberceller, vilket bland annat innebär att linsspecifika gener aktiveras. När forskarna blockerade BMP:s aktivitet minskade också FGF-signaleringen. Det tyder på att de två signalmolekyler inte bara samverkar – de styr också varandras uttryck.

INFORMATION OCH KONTAKT
Resultaten publiceras i tidskriften Molecular Biology of the Cell. Författare till artikeln är Miguel Jarrin, Tanushree Pandit och Lena Gunhaga, alla vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet.

Originalpublikation:
Jarrin, M., Pandit, T. and Gunhaga, L: A balance of FGF and BMP signals regulates cell cycle exit and Equarin expression in lens cells. Molecular Biology of the Cell Volume 23, 2012.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Docent Lena Gunhaga, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM)
Telefon: 090-785 44 35, mobil 070-2621879
E-post: Lena.Gunhaga@ucmm.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera