Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juli 2012

Ljudnivån runt svårt sjuka ”som en trafikerad väg”

Svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning vårdas i miljöer med ljudnivåer som ligger mer än 20 decibel högre än WHO:s rekommendationer. Det visar en studie som gjorts i samarbete mellan Göteborgs universitet och Högskolan Borås.

I undersökningen har forskarna under ett dygn registrerat ljudnivåer runt tretton svårt sjuka patienter som vårdades på intensivvårdsavdelningen vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Undersökningen visade att ljudnivåerna som omgav den svårt sjuke patienten i genomsnitt låg på mellan 51 och 55 decibel. Det är jämförbart med en trafikerad väg.

Men under större delen av dygnet, mellan 70 och 90 procent av tiden, låg ljudstyrkan över 55 decibel – dessutom uppkom en mängd kortare ljudstötar på över 100 decibel.

När patienterna intervjuades om sina erfarenheter framkom dock både negativa och positiva upplevelser av de omgivande ljuden. Som positiva upplevelser nämndes till exempel ljudet från personal som samtalade lugnt sinsemellan eller informerade om pågående behandling.

– Det som upplevdes skrämmande var okontrollerbara ljud från till exempel larm, ljud från svårt sjuka medpatienter och ljud från behandlingar och undersökningar. Flera patienter berättade också om att omgivande ljud vävts in i drömmar och hallucinationer, säger Lotta Johansson, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien.

De ljudnivåer som konstaterades i studien ligger något lägre än de som uppmätts vid tidigare studier, men samtidigt markant högre än de 30 decibel som WHO rekommenderar för vårdrum på sjukhus.  

– Det intressanta är att det patienterna ansåg mest störande var de okända och okontrollerbara ljuden, snarare än den generellt höga ljudnivån. Det visar att vi måste vidta fler åtgärder för att skapa helande vårdmiljöer, där svårt sjuka patienter får bättre förutsättningar för sömn och återhämtning, säger Lotta Johansson.

Studien “The sound environment in an ICU patient room — A content analysis of sound levels and patient experiences” publicerades i tidskriften Intensive and Critical Care Nursing. Undersökningen är en förstudie till ett större projekt, där forskarna djupare och i ett längre perspektiv ska undersöka hur den fysiska miljön påverkar svårt sjuka patienter.

INFORMATIOM OCH KONTAKT
Länk till artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339712000377

Kontakt: Lotta Johansson, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 031 786 6108 lotta.johansson@fhs.gu.se
Berit Lindahl, docent vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan Borås 033 435 4739 berit.lindahl@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera