Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juli 2012

Symboler i vägbanan borde standardiseras inom Norden

Forskare på VTI menar att det borde finnas utrymme för att standardisera symbolerna i vägbanan inom Norden. Detta skulle kunna ge ett mer enhetligt intryck där trafikanterna känner igen och förstår informationen samtidigt som utläggningen av symbolerna skulle kunna förenklas.

Symboler i vägbanan används på liknande sätt i sju studerade länder – Danmark, Finland, Norge, Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland. Forskarna visar i sin studie på att främst följande symboler skulle kunna vara av intresse att standardisera vad gäller användning, utformning och mått:
– körfältspilar
– pilar för körfältsbyte
– väjningsplikt
– stopplikt
– hastighetsbegränsning
– vägnummer.

VTI publikation N27-2012, Symboler i vägbanan

För mer information, kontakta
Carina Fors, forskningsingenjör, VTI: +46 13 20 41 41, carina.fors@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera