Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2012

3 miljoner från AFA Försäkring till studie av god arbetsmiljö och ökad lönsamhet

Per Lindberg, universitetslektor och med dr, Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle, har tilldelats 3 miljoner kronor för en studie där en modell för friska företag ska jämföras med traditionellt utvecklingsarbete i tre kommunala bolag. Syftet är att finna vägar att skapa arbetsplatser som både främjar medarbetarnas hälsa och företagets lönsamhet.

 ”Friska-företag-modellen” kopplar samman strategier för bättre arbetsmiljö med både de anställdas välbefinnande och med organisatoriska förbättringar, som ska leda till ökad lönsamhet. Modellen har tagits fram av en grupp amerikanska arbetspsykologer och bygger på forskningsresultat från de senaste 20 åren om vad som får människor att må bra i en arbetskontext.

– Konceptet innebär att genom att systematiskt arbeta med olika arbetsmiljö- och medarbetarstrategier uppnås direkt bättre hälsa hos de anställda men också direkta organisatoriska förbättringar, till exempel högre produktion, kvalitetsförbättringar och nöjdare kunder. När medarbetarna mår bättre och utvecklas i företaget bidrar detta i sin tur också till de organisatoriska förbättringarna. För att det hela ska lyckas måste kommunikationen inom företaget fungera obehindrat, uppifrån och ned och tvärtom, säger Per Lindberg.

Projektet har redan inletts i form av ett förprojekt. Med fokusgrupper och individintervjuer undersöks vad svenska arbetstagare – tjänstemän, arbetare och chefer inom vatten- och energibranschen – anser vara en god arbetsmiljö och vad som ger välbefinnande i arbetet. Resultatet utgör grund för delar av en omfattande medarbetarenkät som samtliga anställda i de tre företagen kommer att besvara vid två tillfällen, 2013 och 2015. Däremellan ska företagen arbeta med resultatet från den första enkätomgången.

De tre företagen som ingår i projektet är de kommunala bolagen Gästrike Vatten, Gävle Energi och Sandviken Energi.

– Ett av företagen kommer att arbeta efter Friska-företag-modellen. De andra två företagen följer upp enkätresultatet på traditionellt vis. Arbetsmiljöarbetet på de tre företagen följs systematiskt under de två åren. Vi kommer också att samla in olika företagsekonomiska nyckeltal från företagen, därför att begreppet “Friska företag” innebär att både medarbetare och företag ska må bra.  

KONTAKT
Per Lindberg, universitetslektor och med dr, Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-968 96 86

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera