Artikel från Hjärnfonden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2012

21 miljoner till hjärnforskning när Hjärnfonden gör sin största utdelning någonsin

Hjärnfonden delar ut 21 miljoner kronor till livsviktig hjärnforskning, vilket motsvarar 42 anslag till forskare runt om i Sverige. Detta är den största utdelningen vid ett och samma tillfälle som Hjärnfonden gör sedan starten 1994. Pengarna kommer bland annat att satsas på forskning om barnhjärnan och beroendeforskning.

Den svenska hjärnforskningen behöver mer pengar. Bara i Sverige kostar hjärnsjukdomar samhället mer än 85 miljarder kronor årligen och mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att drabbas av en hjärnsjukdom.

– Fortfarande är hjärnforskningen underprioriterad i Sverige, inte minst barnhjärnforskningen. Därför är vi oerhört glada över att kunna dela ut mer pengar än någonsin till forskning som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för dem som är drabbade av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan. Tack vare våra generösa givare, donatorer, och företagsvänner kan vi stötta de allra bästa forskningsprojekten inom neuroområdet, säger Hjärnfondens generalsekreterare, Gunilla Steinwall.

I år gör Hjärnfonden en offensiv satsning på forskning och information om barnhjärnan och delar ut fem miljoner kronor till barnhjärnforskare runt om i Sverige. Förhoppningen är att kunna öka antalet anslag till forskning om barnhjärnan redan under nästa år.
– Man räknar med att ett av tio barn drabbas av en hjärnskada i Sverige. Trots det saknas resurser till forskning om hjärnans utveckling som kan leda till diagnostisering och utvecklade behandlingsmetoder för de drabbade barnen. Att barnhjärnforskningen får utökade resurser är av betydande vikt, säger Gunilla Steinwall.

En av Hjärnfondens barnhjärnforskare som får anslag i år är Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet. Han bedriver forskning för att lära sig mer om autismspektrumstörningar, ett samlingsbegrepp som omfattar autism, Aspergers syndrom och andra former av autismliknande tillstånd. Man räknar med att en procent av alla barn och ungdomar i Sverige är drabbade av en autismspektrumstörning. Tillståndet kännetecknas av dels bristande social medvetenhet och interaktion, dels problem med verbal och ickeverbal kommunikation samt stereotypa mönster när det gäller beteenden, intressen och aktiviteter.

Forskning har visat att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i det centrala nervsystemet. Med hjälp av Svenska Tvillingregistret kartlägger Sven Bölte fall med enäggstvillingar där det ena barnet har autism och det andra inte. Förhoppningen är att studien ska leda till effektivare diagnosverktyg och bättre behandlingar.

Forskning om beroendesjukdomar är ett annat högintressant område som Hjärnfonden uppmärksammar vid årets anslagsutdelning. Beroendesjukdom är en förvärvad, kronisk förändring, av hjärnans belöningssystem där minnen av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade. Sjukdomen kostar samhället 27 miljarder kronor årligen. Forskning pågår för att förstå vad som gör att belöningssystemet “kidnappas”. Man vet redan att det finns starka ärftliga riskfaktorer. Vissa individer löper, på grund av de genvarianter de bär på, betydligt större risk än andra att utveckla beroendesjukdom. Tack vare ett samarbete med Svenska Spel kan Hjärnfonden denna gång dela ut fem miljoner kronor till det viktiga forskningsområdet.

INFORMATION OCH KONTAKT
Hjärnfondens forskningsanslag
Hjärnfonden arbetar för att finansiera forskning om hjärnan, ryggmärgen och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfondens Vetenskapliga Nämnd, som består av 22 av Sveriges främsta professorer inom neuroområdet, fungerar som en garanti för att de forskare som stöds av Hjärnfonden är de allra bästa inom sitt område.

Denna gång delar Hjärnfonden ut 42 anslag på 500 000 kronor, vilket innebär 21 miljoner till den livsviktiga hjärnforskningen. Utöver anslagen till barnhjärnforskningen och beroendeforskningen delar Hjärnfonden denna gång ut forskningspengar som syftar till att hitta effektiva behandlingar och botemedel kring en rad tillstånd i hjärnan, som exempelvis Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, MS, stroke, depression, epilepsi och den svåra hjärnsjukdomen ALS.

Fördelning
20 anslag, Karolinska Institutet 7 anslag, Göteborgs universitet 6 anslag, Uppsala universitet 5 anslag, Lunds universitet 2 anslag, Umeå universitet 2 anslag, Linköpings universitet

Presskontakt Mats Persson, pressansvarig 0730-51 75 53 mats.persson@hjarnfonden.se“>mats.persson@hjarnfonden.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera