Tema

Kostnadseffektivt läkemedel förebygger stroke

Läkemedlet Pradaxa är samhällsekonomiskt lönsamt för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer. Det bekräftas nu i en studie vid Linköpings universitet.

– Den stora besparingen ligger i de många fall av hjärnblödningar och stroke som kan förhindras, säger professor Lars-Åke Levin, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), en av författarna till artikeln som publiceras i Europas främsta kardiologiska tidskrift European Heart Journal.

För snart ett år sedan blev Pradaxa (dabigatran) godkänt för att förebygga stroke hos personer som har förmaksflimmer, en viktig riskfaktor för stroke. Pradaxa är dyrare än standardbehandlingen med det 60 år gamla läkemedlet Waran. Men med hänvisning till en lägre risk för hjärnblödning beslöt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att Pradaxa ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning för patienter med förmaksflimmer.

Många patienter och läkare har välkomnat en ny behandling som är enklare, effektivare och säkrare än den gamla standardbehandlingen. Ändå har introduktionen av Pradaxa gått trögt i Sverige. Från vissa håll har det hävdats att Pradaxa inte alls är kostnadseffektivt och i synnerhet inte i jämförelse med patienter vars blodvärden (INR) är stabila vid behandling med Waran.
– Men det stämmer inte. I vår artikel visar vi att Pradaxa är kostnadseffektivt för alla grupper, oavsett hur stabila värden de har. Och tittar vi på dem som behandlas med acetylsalicylsyra eller inte behandlas alls – och det är mer än 50 procent av alla svenska flimmerpatienter – då är Pradaxa en dominant behandling, säger Lars-Åke Levin.

Begreppet ”dominant” avser att en åtgärd ger bättre effekt till lägre kostnad än alternativen.
CMT-forskarnas resultat har granskats av internationella experter, bland andra hälsoekonomen Thomas Davidson som menar att Pradaxas kostnadseffektivitet nu borde anses vara fastställd.
– Forskare i exempelvis Storbritannien och Kanada har gjort liknande analyser och nått fram till samma slutsats, säger han.

Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) är ett vanligt mått på kostnadseffektivitet. I artikeln framkommer att kostnaden per vunnet QALY för Pradaxa jämfört med Waran hamnar på drygt 7 700 euro eller 74 000 kronor. Ett läkemedel brukar anses kostnadseffektivt om kostnaden understiger 500 000 kronor.
– Våra beräkningar visar att behandling med Pradaxa skulle förebygga minst ett fall av stroke om dagen i Sverige jämfört med Waran. Det skulle spara mycket lidande, många dödsfall men även en hel del skattepengar, säger Lars-Åke Levin. Det är allvarligt om landsting och läkemedelskommittéer medvetet fördröjer introduktionen av läkemedel som, för rätt patienter, bevisligen är bättre än de tidigare tillgängliga.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikel: Cost-effectiveness of dabigatran compared with warfarin for patients with atrial fibrillation in Sweden av Thomas Davidson, Magnus Husberg, Magnus Janzon, Jonas Oldgren och Lars-Åke Levin. European Heart Journal 33 (12) juni 2012.
Kontakt:
Lars-Åke Levin, 070-640 68 98, lars-ake.levin@liu.se
Thomas Davidson, 070-332 93 33, thomas.davidson@liu.se

Kostnadseffektivt läkemedel förebygger stroke

 lästid ~ 2 min