Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2012

Aktiva stödsystem i bilar ökar trafiksäkerheten

En gigantisk studie av körbeteende visar att nya aktiva stödsystem i fordon ger goda resultat ute i verklig trafik. Forskningscentrumet Safer vid Chalmers har analyserat 75 terabyte kördata och filmer av förare. En personbil med adaptiv farthållare och kollisionsvarnare minskar exempelvis risken för att köra på fordonet framför på motorväg med upp till 42 procent.

Motsvarande siffra för lastbil är 15 procent.
I den svenska delen av projektet Eurofot har 100 personbilar och 30 lastbilar haft kameror och sensorer som registrerat varje sekund av körningen under 18 månader. Det innebär att förarens beteende vid varje liten incident kan studeras och utvärderas.
– Filmerna har analyserats tillsammans med data från fordonens egna system, som registrerar varje rattrörelse och inbromsning. Totalt har data från 7 miljoner körda kilometer samlats in, vilket är en enormt mycket och unikt i Europa, säger Helena Gellerman, projektledare på forskningscentrumet Safer.

EU-projektet Eurofot omfattar 28 parter och har pågått i närmare fyra år. De svenska parterna Safer vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP har spelat en framträdande roll när EU satsat på denna nya forskningsmetod inom trafiksäkerhet. 
Minskad krockrisk för både personbil och lastbil

Resultatet av studien är entydigt – de testade stödsystemen visar en positiv trend. Tydligast är det för adaptiv farthållare och kollisionsvarnare, system som håller ett givet avstånd till framförvarande fordon och varnar föraren om det krävs en kraftig inbromsning. Finns det risk för kollision bromsar systemet automatiskt fordonet om föraren inte reagerar på varningen.
– Störst är effekterna på motorväg där risken för att köra på bilen framför minskar med upp till 42 procent för personbilar och 15 procent för lastbilar, säger Jonas Bärgman, forskningsledare på Chalmers. Dessutom upplever förarna en större komfort, och drygt 90 procent  känner sig säkrare med stödsystemen påslagna.

Studien visar även en positiv trend för de övriga testade stödsystemen, som varnar vid ofrivilligt filbyte, trötta förare och fordon i döda vinkeln. Antalet incidenter här är dock förhållandevis få, och därför är underlaget ännu inte tillräckligt stort för att ge statistiskt hållbara prognoser om minskade olycksrisker. Insamlingen pågår dock fortfarande.
Guldgruva för trafiksäkerhet

På forskningscentrumet Safer finns nu den största databasen med kördata, som inkluderar video av förare och omgivning, i Europa. Det är en guldgruva då forskare söker sanningen bakom trafikolyckor för att utveckla framtida trafiksäkerhetslösningar.
– Att få veta vad förare egentligen gör när de kör bil är värdefullt, exempelvis hur mobiltelefonen används.  Denna nya metod för att studera förarbeteende är revolutionerande, och något som vi i Sverige är bland de bästa i världen på, säger Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Safer.

INFORMATION OCH KONTAKT
För mer information, kontakta:
Jonas Bärgman, forskningsledare Olycksprevention, Chalmers tekniska högskola, 031-772 58 46 jonas.bargman@chalmers.se
Helena Gellerman, projektledare NDS/FOT, Safer, 031-772 10 95 helena.gellerman@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera