Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2012

Vetenskapens historia under lupp

Forskargruppen Umeå Studies in Science, Technology and Environment (USSTE) vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet, inleder samarbete med Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Samarbetet handlar först och främst om ett tvåårigt projekt med vetenskapshistorisk inriktning. Göran Gustafssons stiftelse stödjer samarbetet med ett anslag på 3,3 milj. kr.

Projektet kommer att utföras i båda miljöerna och ledas gemensamt av professor Christer Nordlund vid USSTE och professor Karl Grandin, som är föreståndare för Centrum för vetenskapshistoria. Projektet inbegriper också arbete med en teknik- och vetenskapshistorisk konferens, som kommer att genomföras vid Umeå universitet våren 2013. Planer finns för att utveckla samarbetet mellan USSTE och Centrum för vetenskapshistoria ytterligare, då inom ramen för ett större nationellt forskningsprogram kring det moderna kunskapssamhällets framväxt och utmaningar.

KONTAKT
Christer Nordlund, +46 90 786 97 33, christer.nordlund@idehist.umu.se
Karl Grandin, +46 8 673 96 16, karl.grandin@kva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera